Od štvrtka do soboty na Kokave 4. ročník detského tábora Konvergencie

perex2.jpg

Na Kokave, v rekreačnom stredisku na chate Ipeľ, Občianske združenie Oxymoron, spoločne s rimavskosobotským Mestským kultúrnym strediskom (MsKS), zorganizovalo už štvrtý ročník tvorivého pobytu pre deti so

špeciálnym prístupom, pod názvom Konvergencie 2008. Pobytu sa zúčastňujú deti hlavne z detských domov, špeciálnych škôl aj Krízového centra. Čítajte ďalej

Skončili sa Vianočné konvergencie

Všetci

Konvergencie potešili stovky detí zo špeciálnych škôl a detského domova

Včera, 18. decembra, sa Konvergencie skončili posledným tretím stretnutím detí s lektormi tvorivých dielní v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Tematika a zameranie dielní zapadali do predvianočnej atmosféry týchto dní. Vyše sedemdesiat detí zo špeciálnych škôl a detského domova tvorili v štyroch skupinkách, kde si vyskúšali náročnejšie techniky z výtvarnej oblasti – maľbu na sklo i jednoduchšiu grafickú techniku – monotypiu. Servítkovou technikou si vytvorili vianočné obrúsky, pripravili ozdobné škatuľky na darčeky a tešili sa aj menej náročnej výrobe vianočných ozdôb zo zažehľovacích korálok.

Čítajte ďalej

Konvergencie voňali Vianocami

tvorivé dielne

Včera, 11. decembra sa guľová sála domu kultúry ozývala džavotom detí z oboch rimavskosobotských špeciálnych škôl a detí žijúcich v rodinných domoch Detského domova v Rimavskej Sobote, na Hrachove i v Poltári. Vyše 70 detí sa za asistencie profesionálnych lektorov z fiľakovského spolku remeselníkov Motolla, pustilo do výroby vianočných ozdôb z rôznych prírodných materiálov – trstiny, šúpolia, žehlenej slamy, kartónových ozdobných škatuliek a veselých záložiek do kníh.

Čítajte ďalej

3. ročník Konvergencií trochu inak

Divadelné predstavenie “Živá voda”

Konvergencie – podujatie, ktorého cieľovou skupinou sú deti navštevujúce špeciálne základné školy, deti žijúce v detských domovoch a krízovom centre.

Dnes, 4. novembra sa začali Občianske združenie Oxymoron v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom toho roku organizuje už tretí ročník podujatia, ktoré bolo plánované a po minulé roky realizované ako viacdňový tvorivý pobyt pre takmer 70 detí, pedagógov ale i rodičov tých ťažšie postihnutých. Toho roku sme zvolili finančne menej náročnú alternatívu podujatia. Vzdali sme sa ubytovania, čo tvorilo najväčšiu položku, a vďaka tomu sme schopní urobiť program pre viacej detí.

Čítajte ďalej