Osobnosť mesiaca september 2017 – Elemír Rákoš

Elemír Rákoš(14. 9. 1935 Rimavská Sobota – 6. 9. 2003 Bratislava)

Vedecký pracovník, historik, priekopník v teórii a metodológii archívneho výskumu, dlhoročný pracovník vtedajšieho Ústredného archívu SSR, terajšieho Slovenského národného archívu (1959-2001). Po maturite absolvoval štúdium archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1960. Neskôr na svojej alma mater pôsobil ako externý učiteľ; prednášal archívnictvo a diplomatiku najnovšieho obdobia. Čítajte ďalej

Osobnosť mesiaca august 2017 – Július Alberty

Július Alberty (19. augusta 1925  vo Vyšnej Pokoradzi)

Univerzitný profesor, historik, didaktik dejepisu, priekopník v oblasti dejín závodov a  podnikania,  jeden zo zakladajúcich členov Slovenskej historickej spoločnosti . Navštevoval gymnázium v  Rimavskej Sobote, v dôsledku udalostí po Viedenskej arbitráži maturoval na Gymnáziu v Tisovci. Čítajte ďalej

Osobnosť mesiaca jún 2017: Viera Topinková

Viera Topinková (27. 6. 1933 Rimavská Sobota – 27. 2. 2017 Bratislava)

Slovenská divadelná, televízna a filmová herečka. Po maturite na gymnáziu absolvovala v roku 1960 VŠMU v Bratislave. V rokoch 1952-1956 pôsobila v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. V roku 1958 sa stala členkou Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. V Činohre SND stvárnila viac ako sto postáv rôznorodého repertoáru. Dokázala presvedčivo vykresliť komické, tragikomické postavy. Čítajte ďalej

Osobnosť mesiaca máj 2017: Daniel Záboj Lauček

Daniel Záboj Lauček Daniel Záboj Lauček
(18. mája 1846 Rimavská Píla – 20. apríla 1911 Manticoke, USA)

Básnik, novelista, no najmä dramatik reflexívno-filizofického smerovania. Čítajte ďalej

Osobnosť mesiaca apríl 2017: Samo Vozár

Samo VozárSamo Vozár (Vozárik, Vozáry)
(3 .4. 1823 Hrachovo – 5. 12. 1850 Hrachovo) – básnik, publicista a prekladateľ. Narodil sa v rodine remeselníka – garbiara a vzdelanie získaval v Hrachove, Rožňave, na lýceu v Levoči a od roku 1841 na lýceu v Bratislave, tam absolvoval teologický kurz a stal sa tiež členom a funkcionárom Ústavu reči a literatúry slovenskej, spolupracovník Ľ. Štúra. Bol prítomný na stretnutí 14. februára 1843, na ktorom sa rozhodlo o kodifikácii spisovnej slovenčiny.  V roku 1848 bol počas revolúcie krátko uväznený spolu s Jánom Franciscim – Rimavským a Štefanom Markom Daxnerom. Po revolúcii začal pracovať ako slúžny Gemersko-malohontskej stolice, neskôr bol stoličným prísažným v Rimavskej Sobote. Čítajte ďalej

Osobnosť mesiaca marec 2017: Pavol Dobšinský

Pavol Dobšinský Pavol Dobšinský  (16.03.1828 Slavošovce – 22.10.1885 Drienčany)

pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, prekladateľ, publicista, redaktor, kritik, folklorista, básnik, literárny historik

Narodil sa v rodine evanjelického farára v Slavošovciach. Vzdelanie získal na gymnáziu v Rožňave a Miškovci. Od roku 1840 študoval na evanjelickom lýceu v Levoči. V roku 1850 úspešne doštudoval a zložil farársku skúšku. V rokoch 1848 – 1849 sa pridal k revolučnej armáde a neskôr sa stal vojakom cisárskeho vojska. V roku 1850 – 1852 pôsobil v Revúcej ako asistent u evanjelického farára a etnografa Samuela Reussa. Vďaka svojmu zamestnávateľovi sa začal venovať zbieraniu a vydávaniu slovenskej ľudovej slovesnosti. Od roku 1852 pracoval ako pomocný redaktor v časopise Slovenské pohľady, neskôr pôsobil ako kaplán, v rokoch 1858 – 1861 ako profesor slovenského jazyka a literatúry v Banskej Štiavnici, a napokon sa usadil v Drienčanoch, kde od roku 1861 pôsobil ako kňaz. Čítajte ďalej

Osobnosť mesiaca február 2017: Eduard Putra

Eduard PutraEduard Putra (25.2.1883 Hrušovo – 5.1.1915 Rimavská Sobota) – maliar.

Študoval na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici, potom ako talentovaný adept umenia sa v roku 1903 zapísal na umelecko–priemyselnú školu do Budapešti, neskôr od roku 1905 na štúdiá maľby v mníchovskej súkromnej škole. Do Rimavskej Soboty sa vrátil v roku 1908. V novembri 1914 mu diagnostikovali tuberkulózu a srdcovú chybu, ktorej zanedlho podľahol. Čítajte ďalej

Osobnosť mesiaca november: Jozef Škultéty

skultety-perexJozef Škultéty
(25.11.1853 Potok, okr. Rimavská Sobota – 19.01.1948 Martin) – literárny kritik a historik, jazykovedec, prekladateľ, novinár, redaktor. Aktívne pôsobil na viacerých úsekoch kultúrneho a vedeckého života do neskorej staroby. Patrí k vedúcim osobnostiam slovenského národného hnutia, politického, kultúrneho, literárneho a vedeckého života na Slovensku, ktorého vývin usmerňoval viac ako polstoročie. Čítajte ďalej

Osobnosť mesiaca júl 2016: Ján Fábry

muzeum-pJán Fábry (21.7.1830 Lučenec – 28.12.1907 Rimavská Sobota)

Botanik, stredoškolský učiteľ. Študoval na univerzite vo Viedni. Pôsobil ako vychovávateľ v Rimavských Janovciach, ako učiteľ na gymnáziu Ožďanoch a Rimavskej Sobote. Funkcionár miestnych spolkov, spoluzakladateľ Gemerského múzea, potom jeho riaditeľ. Viedol aj miestnu meteorologickú stanicu a venoval sa prevažne botanike. Vydal práce o flóre Gemera a učebnice botaniky a zoológie pre stredné školy. Jeho herbár, ktorý zhromažďoval 42 rokov sa skladá z 80 zväzkov a nachádza sa v SNM v Bratislave a jeho časť aj v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Čítajte ďalej

Osobnosť mesiaca august 2016: August Horislav Škultéty

August Horislav Škultéty(7.8.1819, Krtíš – 21.5.1892, Kraskovo)

Štúrovec, horlivý spisovateľ, etnograf, podnecovateľ slovenskej literatúry a vzdelanosti, riaditeľ revúckeho gymnázia. Škultéty vydával zábavný časopis pre deti Zornička, ktorý
sa stal vzorom slovenskej poézie pre deti.

Ďalšia strana »