Dobšinského rozprávkový Gemer 2023

perexDobšinského rozprávkový Gemer, tradičné podujatie venované zachovaniu slovenskej ľudovej rozprávky vo všetkých podobách, ktoré uskutočňujeme v RS už 28 rok, sa uskutoční 30. – 31. 5. v priestoroch DK.  Súčasťou sú detské divadelné predstavenia, kreatívne dielne tanca, výtvarný workshop, prednášky a besedy pre stredoškolákov, čítanie rozprávok v MŠ, všetko inšpirované odkazom Pavla Dobšinského, ktorý pochádza z nášho regiónu. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Čítajte ďalej

DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER 2022

perexZáver druhého májového týždňa bude patriť v Dome kultúry rozprávkam. V termíne 11.–13. 5. pripravujeme 27. ročník podujatia Dobšinského rozprávkový Gemer 2022. Počas troch dní, ktoré budú zamerané na detského diváka, sa uskutoční množstvo podujatí: divadelné predstavenie, výtvarná tvorivá dielňa, rôzne besedy i čítanie rozprávok, všetko v duchu rozprávok a P. Dobšinského. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Čítajte ďalej

DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER

DRG PerexDOBŠINSKÉHO  ROZPRÁVKOVÝ  GEMER  2020, XXVI. ročník, 15. – 17. júna 2021. Cieľom podujatia je uchovávať rozprávky pre budúce generácie rôznymi formami a aktivitami, formovať osobnosť a postoj detí a mladých ľudí príslušnosti k tradíciám, k regiónu, iniciovať mladých začínajúcich autorov k tvorbe rozprávok. Počas trojdňového podujatia sme pripravili pre deti z miestnych MŠ a ZŠ bohatý program: divadelné predstavenie, tvorivé dielne, prednášku, čítanie obľúbených rozprávok. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Čítajte ďalej

Dobšinského rozprávkový Gemer 2019

perexV dňoch 23. – 25. 10. už po 25- ty krát nazrieme do sveta rozprávok prostredníctvom tradičného podujatia s názvom Dobšinského rozprávkový Gemer. Názov i celé podujatie je venované odkazu a dielu najvýznamnejšieho zberateľa slovenských rozprávok Pavla Emanuela Dobšinského, ktorý pochádza z nášho regiónu. Cieľom DRG je uchovávať rozprávky pre budúce generácie rôznymi formami a aktivitami, formovať osobnosť a postoj detí a mladých ľudí k tradíciám, regiónu, či iniciovať mladých začínajúcich autorov ku tvorbe rozprávok.

Čítajte ďalej

Dobšinského rozprávkový Gemer 2018

perexV dňoch 24. – 26. 10. 2018 organizujeme v Dome kultúry 24. ročník tradičného podujatia venovaného rozprávke a odkazu Pavla Dobšinského. Počas troch dní ponúkneme deťom divadelné predstavenie Lomidrevo na motívy pôvodnej rozprávky P. Dobšinského, nové predstavenie známej dvojice Smejko a Tanculienka, stredoškolákom bude venované divadelné pásmo o bratoch Chalúpkovcoch Ja a môj brat. Súčasťou programu bude vyhodnotenie regionálnej autorskej literárnej súťaže v písaní rozprávok, prednáška, výtvarná dielňa i čítanie rozprávok v materských školách. Podujatie z verejných zdrojov podporil FPU.
Čítajte ďalej

Smejko a Tanculienka: Hip, hip, hurá!

perexDo Rimavskej Soboty zavíta v stredu, 24. 10. o 17.00 hod.  úplne nové predstavenie  Smejka a Tanculienky. Konečne sa  dozviete ako sa spoznali, skamarátili a možno prezradia aj oveľa viac v  nových pesničkách a rozprávkach. Pobozká Tanculienka žabu v rozprávke Žabí princ? Premôže Smejko veľkú špinu Fúľu Bakanú? Kto je to Obor Tatroš? Vstupné: 9€, predstavenie je vhodné pre deti od 2 rokov, každá osoba, dospelý aj dieťa bez ohľadu na vek musí mať platnú vstupenku. Predaj vstupeniek v MsKS, TIC aj cez Ticketportal.

Čítajte ďalej

Dobšinského rozprávkový Gemer 2017

DRG perexV dňoch 25. – 27. 10. bude v Dome kultúry prebiehať 23. ročník  podujatia Dobšinského   rozprávkový  Gemer 2017. Počas troch dní sme hlavne pre detského diváka pripravili divadelné predstavenie Bábkového košického divadla Ako išlo vajce na vandrovku, interaktívne divadlo Láska, dobro a zlo, tvorivé dielne z rôznych odvetví umenia: tanečnú, ľudovú i výtvarnú, vyhodnotenie literárnej súťaže, čítanie najobľúbenejších rozprávok P. Dobšinského v MŠ, či zaujímavé prednášky pre stredoškolskú mládež a večerné divadelné predstavenie Ženba, alebo výlomky z Gogoľa. Podujatie realizujeme s finančnou podporou z verejných zdrojov FPU.
Čítajte ďalej

Smejko a Tanculienka

smejko-perexChrobáčikovia Smejko a Tanculienka prichádzajú do Rimavskej Soboty s úplne novým hudobným predstavením „Kde bolo, tam bolo“ s novými pesničkami. S novými kostýmami, novou scénou a hlavne úplne novými rozprávkovými pesničkami z nového DVD. Spolu s deťmi navštívia v stredu, 19. 10. 2016 o 17.00 hod. krajinu rozprávok. Samozrejme, že chrobáčikom zahrajú aj známe hity a na záver sa s nimi vyfotia. Vstupné: 7€. Predaj vstupeniek v MsKS a TIC.

Čítajte ďalej

Dobšinského rozprávkový Gemer 2016

perexV dňoch 19. – 21. 10. 2016 sa bude v Dome kultúry konať 22. ročník podujatia, ktoré uchováva tradície slovenskej ľudovej rozprávky pod príznačným názvom Dobšinského rozprávkový Gemer. Program trojdňového podujatia pozostáva z aktivít adresovaných rôznym vekovým kategóriám: predstavenie divadla Actores: Prešibaný kocúr v čižmách, rodinné predstavenie Smejko a Tanculienka: Kde bolo tam bolo, vyhodnotenie literárnej súťaže, literárne pásmo, program pre seniorov i prednášky, všetko na tému Rozprávka večne živá.

Čítajte ďalej

Rodina – chlieb náš každodenný

perexPozývame Vás v piatok, 21. 10. o 14.00 hod. do podkrovia Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote na literárne pásmo, prózu podfarbenú priliehavou poéziou „Rodina – chlieb náš každodenný“ so spisovateľkou Máriou Pomajbovou a poetkou Jozefínou Hrkotovou-Hladkou. Vstup zdarma.  Obe diela sú hlboko ľudské a vzájomne sa dopĺňajú. Možno aj preto už bolo vykonaných viac ako sto stretnutí. Po odznení literárneho vystúpenia je možné klásť otázky, prípadne i kúpiť knižočku podľa záujmu.

Čítajte ďalej