Mestská galéria: Pocta ďatľovi

perexMestská galéria Rimavská Sobota Vás srdečne pozýva na prehliadku výstavy Michala Machciníka Pocta ďatľovi. Jeho sochárska tvorba vychádza z priameho výskumu v prírode, v zbere prírodných, ale aj civilizačných, odpadových materiálov, ktorý dokumentuje pomocou fotografie, no najmä tento zberateľský výskum sochársky interpretuje. Kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová. Výstava potrvá do konca júna 2017. Otvorené: pondelok – piatok: 9.00 – 17.00. Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Michal Machciník je absolventom sochárskeho ateliéru prof. Juraja Bartusza, čo do istej miery ovplyvnilo aj jeho tvorivé myslenie, najmä smerom k sochárstvu charakteristickému procesuálnymi a gestickými kvalitami, používajúceho významovosť chudobného a nájdeného materiálu, ale najmä tematizujúceho fenomén prírodného a kultúrneho v umení. Tento vzťah organického a civilizačného je dôležitým aj pre tvorbu Michala Machciníka.

pozvankaWeb
Výstava predstavuje výber zo školských prác a najmä jeho diplomovú prácu pozostávajúcu z rozmerného objektu Svoradov priestor vytvoreného z opracovaných kmeňov stromov lúčovito vsadených do smaltovaných kúpeľňových vaní. Touto prácou Machciník navracia do slovenského sochárstva spirituálne osobitú atmosféru diela, ktorú vytvárajú tvarové archetypy a osobné mytológie.
Jeho sochárska tvorba vychádza z priameho výskumu v prírode, v zbere prírodných, ale aj civilizačných, odpadových materiálov, ktorý dokumentuje pomocou fotografie, no najmä tento zberateľský výskum sochársky interpretuje. Zbiera a zachytáva stopy divokej zvery, do sadry odlieva miesta, či sú to bahniská diviakov alebo hniezda vtákov v bútľavinách stromov, ktorých vnútro vypĺňa a vylieva polyuretánovou penou a epoxidovou živicou, aby sochársky zachytil odtlačky ich niekdajšej existencie. Takým je cyklus Pocta ďatľovi. Jamy, diery, hniezda sú zároveň materiálnym dokladom ich telesnej prítomnosti, ktorá je do nich odtlačená. V priestore galérie napriek tomu, že sa nejedná o modelované sochy, ich vystavuje ako krehké a vzácne artefakty klasicky umiestené pod sklenené vitríny, vytvára pocty prírode, životu a jeho prejavov.
Tento rituál, sústredenie sa na určitý moment diania v prírodnom prostredí je zároveň meditatívnym aktom umelca. Kontemplatívnymi a sakrálnymi dielami sú svätostánky, ktoré pôsobia ako prírodné svätyne. Machciník ich oživuje a prenáša do galerijného priestoru ako inštalácie a objekty vzniknuté poskladaním z nájdených predmetov.
Cyklus fotografií s ironickým názvom Kanál správ z okraja spoločnosti, sleduje stopy človeka, teda ľudí, ktoré zanechali v lesnom biotope ako odkazy vyryté do kôry stromov. Z nájdených objektov z lesného prostredia vytvára busty vzniknuté ako ready-mady, ktoré zostavil do série Portréty z lesa.

Michal Machciník, 1989, Košice
Absolvent Ateliéru slobodnej kreativity 3D Juraja Bartusza na Fakulte umení v Košiciach. V roku 2012 absolvoval študijnú stáž v Ateliéri Sochařství II, Školy Jindřicha Zeithammla na Akademii výtvarných umění v Prahe. V súčasnosti študuje ako externý doktorand u profesora Petra Rónaia akad. mal. na Fakulte umení v Košiciach.

Ocenenia:
2015 Semifinále, STARTPOINT PRIZE for european art graduates
Samostatné výstavy, výber:
2013 Stopy na ceste, Pyecka Gallery, Košice
2016 Vedomie, dutina, v ktorej sa utvára čas. Východoslovenská galéria Košice
Skupinové výstavy:
2016 Ružový Bicykel, Kandelaber – Hrubá bašta, Bardejov
2016 Výstava výsledku soutěže na sochařské portréty, Akademie věd České republiky, Praha
2016 Jas a bdenie, Múzeum SNP, Banská Bystrica
2016 Andělé a démoni, Galerie Deset, Praha
2017 Sochařský portrét Karla III. Schwarzenberga pro Národní divado, Nová scéna Národního divadla, Praha.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.