Socha BB v Mestskej galérii

perexMestská galéria Rimavská Sobota Vás srdečne pozýva na prehliadku výstavy Socha BB, Katedra sochárstva a priestorovej tvorby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vystavujúci autori: Juraj Sapara, Jozef Suchoža, Marek Galbavý, Peter Gaspár, Miroslav Brooš, Eva Masaryková a Ivana Sláviková. Kurátor výstavy: Roman Popelár, spolukurátor: Miroslav Zelinský. Výstavy Mestskej galérie Rimavská Sobota v roku 2017 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Otvorené v po. – pia, 9.00 – 17.00 hod.

Názov výstavy je odkazom sochárov na výstavu spred roka, kedy sa v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote uskutočnil projekt pedagógov Akadémie výtvarných umení v Banskej Bystrici s názvom Maľba BB. Vtedy sa prierezom tvorby publiku predstavili maliari, dnes máme možnosť vidieť výberovú výstavu siedmych sochárov pôsobiacich na AVU v Banskej Bystrici pod obdobným názvom. Pohľad do média z pozície profesora, docenta, odborných asistentov. Rozmanitosť prístupov k témam i k materiálu. Pohľad na sochu z pozície takmer troch generácií…

autori
Je namieste položiť si otázku, čo tento výtvarne nesúrodý okruh ľudí spája (okrem spoločného pedagogického pôsobenia): vyhranenosť autorských programov, v ktorých všemožne prekračujú pole tzv. klasickej sochy intermediálnymi presahmi a zvyšujú tak sugestívnosť výpovede. Alebo osobnými príbehmi, ktoré dielam dodávajú autenticitu. Práve naratívnosť a sociálny kontext mnohých vystavených prác dodávajú výslednej expozícii aktuálnosť. Poctu nežijúcim kolegom sa rozhodli prejaviť: Ivana Sláviková Márii Bartuszovej (1936 – 1996), – dôležitej predstaviteľke stredoeurópskeho sochárstva 2. pol. 20. storočia a Eva Masaryková Michalovi Moravčíkovi (1974 – 2016), kolegovi a bývalému spolužiakovi, ktorý sa začiatkom tzv. nultých rokov „vzoprel“ akademickej figurálnej tradícii v okruhu svojich kolegov i školiteľa Jozefa Jankoviča a nasledujúcich pätnásť rokov patril k výrazným postavám slovenskej neokonceptuálnej sochárskej scény.

stránka
Výstava (ako celok) je akýmsi ART LABom – nazretím do tvorivých dielní spektra umelcov, ktorí sú profesijne často spolu. Sú teda vystavení tlaku osobnej komunikácie, deklarovaniu a obhajovaniu osobných stanovísk a umeleckých programov, čo nezriedka vedie nielen ku konfrontácii, ale aj nepriamemu ovplyvňovaniu postojov k tvorbe. A práve výstava v Rimavskej Sobote môže tieto fakty potvrdiť alebo zamietnuť. (Roman Popelár)

na stránku
Výstava predstavuje kompaktný, ale v žánrovej mnohosti taktiež zároveň rôznorodý celok tvorcov katedry sochárstva Fakulty výtvarných umení banskobystrickej Akadémie umenia. Akokoľvek majú všetci vystavujúci sochársky základ, mnoho z nich v priebehu tvorivého vývoja prijalo i iné vyjadrovacie možnosti. Svedčí to jednak o tolerantnom a inšpirujúcom vedení tejto inštitúcie, ale taktiež o ochote a vôli vstupovať do nových materiálovo-ideových priestorov a permanentne umelecky reflektovať prudko s premenlivou skutočnosťou v zmysle estetickom, hodnotovom i sociálnom. Na výstave sa teda predstaví dlhoročný vedúci katedry a súčasný dekan fakulty doc. Juraj Sapara. V aktuálnej tvorbe sa drží sochárskeho fundamentu, pracuje s rôznymi materiálmi, od dreva po plexisklo, tematicky ho zaujímajú významy tvarových archetypov. Jozef Suchoža reflektuje často aktuálne spoločenské a kultúrne dianie ale vždy v tvare, ktorý nesie značnú symbolickú platnosť a obracia sa taktiež k obecne ľudským dimenziám súčasného sveta. Marek Galbavý, podobne ako Suchoža, sa necháva osloviť mnohostrannou prítomnosťou, kombinuje materiály i techniky, vytvára „živé“ objekty, často pracuje so svetlom. Peter Gáspár je verný tradičným materiálom a technikám, svoje figurálne práce realizuje taktiež vo verejnom priestore a architektúre. Miroslav Brooš naopak využíva možností mäkkých materiálov, často v kombinácii s umením akcie. Eva Masaryková zmenila pôvodný sochársky záujem v neokonceptuálne videnie tvorby, využíva možnosti nových médií i ready made. Ivana Sláviková, súčasná vedúca katedry, rozširuje možnosti chápania sochárskeho umenia multimateriálovým a multižánrovým smerom. Pracuje s vlastným telom, s fotografiou i textom. (Miroslav Zelinský)

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.