SĽUK: Príbeh o stvorení sveta

Genezis-perexPozývame Vás na náhradný termín predstavenia SĽUK-u: GENEZIS – Príbeh o stvorení sveta a o prvých ľuďoch, ktorého výprava zavítala do Rimavskej Soboty v piatok, 1. 12. 2017  o 18.00 hod., avšak predstavenie bolo z dôvodu zranenia hlavného tanečníka prerušené. Nový termín bude v sobotu, 19. 5. 2018 o 18.00 hod. , pôvodné  vstupenky zostávajú v platnosti.  SĽUK prináša na scénu hudobno-tanečné predstavenie obohatené spektakulárnou videoprojekciou, ktoré ponúka odľahčený pohľad na morálny odkaz knihy Genezis.  Súčasné, ale spojenie s tradičnou ľudovou kultúrou je zjavné.

V hudobnom spracovaní, choreografiách, v textoch, v projekcii, scéne i v kostýmoch sa tvorcovia síce zamerali na súčasné inscenačné postupy, ale na scéne je ich štylizované spojenie s tradičnou ľudovou kultúrou zjavné. Dramaturgia SĽUK-u uvedením diela Genezis obohatila nielen repertoár tohto telesa o ďalší opus, ale naznačila ďalšie štylistické možnosti a presahy ľudového tanca a ľudovej hudby smerom k súčasnej umeleckej tvorbe a k novým médiám.
GENEZIS_POSTER malý
Kniha Genezis predstavuje jeden z najvýznamnejších textov židovského Tanachu a kresťanského Starého zákona. Okrem religióznych kontextov sa stali postavy a príbehy z tohto fragmentu Biblie dôležitým inšpiračným zdrojom pre umeleckú tvorbu.
Pri príprave tejto inscenácie sa tvorcovia zamerali najmä na dve kľúčové témy z knihy Genezis. Prvou je samotný akt tvorby, pri ktorom metaforicky vnímame paralely medzi stvorením sveta a tvorbou umeleckého diela. Druhou témou je aktuálnosť mravného posolstva pre súčasnú dobu.

Scénosled
1. Stvorenie sveta a prvých ľudí
2. Kain a Ábel
3. Skazenosť ľudstva
4. Potopa
5. Babylonská veža
6. Rodokmeň ľudstva

Námet a scenár: Juraj Hamar
Dramaturgia: Lenka Filipová, Juraj Hamar
Hudba: Stano Palúch
Choreografia: Laco Cmorej
Scéna: Marek Hollý
Kostýmy: Katarína Holková
Projekcie a grafický dizajn: Ján Šicko
Svetelný dizajn: Ján Ševčík
Fotografie: Ctibor Bachratý
Asistenti réžie: Juraj Hamar, Stanislav Marišler
Réžia: Juraj Nvota

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.