Fórum rimavaskosobotských talentov

perexSrdečne Vás pozývame v utorok, 1. 5. o 18.00 hod. do divadelnej sály Domu kultúry na koncert s názvom Fórum rimavskosobotských talentov. Na koncerte budú účinkovať mladí interpreti odchovaní na miestnej ZUŠ: Michal Antal / gitara, Juliana Čarnoká / klavír, Adam Korcsog / gitara a Alexandra Patakyová / spev. Klavírna spolupráca : Milan Varga DiS.art. Koncert je súčasťou 38. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej Sobote. Podujatie z verejných zdrojov podporil FPU. Vstupné: 3€/ 2€ pre členov KPH. Predaj vstupeniek na mieste.

plagát stránka

AntalMichal Antal
Hudbe sa venuje od detstva. Keď mal 6 rokov začal hrať na zobcovej flaute u pána učiteľa Jozefa Vladára, z ktorej neskôr prestúpil na saxofón. Od 8 rokov začal hrať aj na klasickú gitaru u pána profesora Marcela Petického, ktorá ho neskôr veľmi oslovila a rozhodol sa jej naplno venovať. Dnes je študentom 4. ročníka na Bratislavskom konzervatóriu u pána profesora Miloša Slobodníka. Aktívne sa zúčastňuje gitarových majstrovských kurzov najmä na Slovensku a v Čechách. Ma za sebou aj úspech a to 2. miesto v 1. kategórii v celoslovenskej gitarovej súťaži konzervatoristov 2016.

ČarnokáJuliana Čarnoká
Umenie jej bolo od malička veľmi blízke. Na základnej umeleckej škole úspešne absolvovala hru na husliach v triede pani učiteľky Evy Szabóovej, tanečný aj výtvarný odbor. Hru na klavíri, ako vedľajší, obligátny nástroj začala študovať v roku 2006 u pani učiteľky Beaty Pavlenkovej, neskôr v triede p.uč. Evy Čarnokej a úspešne absolvovala na ZUŠ obidva hudobné nástroje. V poslednom roku štúdia na umeleckej škole sa zúčastnila nadregionálnej súťaže v Rožňave, kde sa umiestnila v zlatom pásme. V súčasnosti študuje piaty rok hru na klavíri na Štátnom konzervatóriu v Košiciach, v triede prof. Judity Debreovej. V rámci štúdia sa zúčastnila medzinárodných klavírnych kurzov v poľskom Sanoku. Zúčastnila sa aj majstrovských klavírnych kurzov pod vedením poľského klaviristu Arthura Jaroňa, Magdalény Cibulkovej a u významného českého klaviristu Iva Kahánka. Jej cieľom do budúcnosti je úspešne ukončiť štúdium na Konzervatóriu, úspešne zvládnuť prijímacie skúšky na vysokú školu a ďalej sa venovať umeniu.

Program
KorcsogAdam Korcsog
Na základnej umeleckej škole študoval v gitarovej triede pána učiteľa Marcela Petického. Po úspešnej maturite na Obchodnej akadémii v Rimavskej Sobote sa rozhodol, že sa aj naďalej bude venovať umeniu a gitare. Študuje 1. ročník na pražskom medzinárodnom konzervatóriu pod vedením Zdeňka Dvořáka a pripravuje sa na HAMU v odbore klasická gitara a skladba / kompozícia v Prahe pod vedením Zdenka Dvořaka a Petra Saidla. Medzi jeho súťažné úspechy patrí 1. miesto v regionálnej a celoslovenskej komornej hre a 4. miesto v celosvetovej gitarovej súťaži v Brne. Pravidelne sa zúčastňuje festivalov ako napr. Prešovské gitary, Bratislavský festival J. K. Mertza, Gitarový festival Mikulov a Gitarový festival Brno.

PatakyováAlexandra Patakyová
navštevovala základnú školu Š. M. Daxnera. Počas 8. ročníka základnej školy, začala navštevovať hodiny spevu pri pani učiteľke Márii Baloghovej, ktorá jej s láskou a trpezlivosťou umožnila spoznať cestu hudobného a umeleckého života. Vďaka nej začala študovať na Štátnom konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach v triede Mgr. Art Mariána Lukáča, sólistu štátneho divadla v Košiciach. Počas konzervatória stále navštevovala hodiny pri pani učiteľke Márii Baloghovej, až do polovice druhého ročníka strednej školy, kedy ju popri štúdiu na konzervatóriu začala učiť spev jedna z popredných operných sólistiek štátneho divadla v Košiciach, Tatiana Páladiová Palovčíková. Od 4. ročníka navštevuje Štátne konzervatórium Jozefa Adamoviča a študuje v triede Tatiany Páladiovej Palovčíkovej. Je veľmi šťastná, že konečne našla jedno stále miesto a profesorku. Na škole sa začala venovať aj opernej réžii, ktorú by chcela v budúcnosti študovať na vysokej škole popri speve. Medzi jej úspechy patrí 5 miesto na medzinárodnej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch, kde sa zúčastnilo 6 štátov Európy. Účinkovala aj na jazzovom festivale ako sólistka zboru, s ktorým koncertovala po Slovensku. Momentálne sa pripravuje na koncerty, ktoré ju v rámci operného štúdia čakajú v Prešove a Košiciach. Popri všetkých aktivitách sa pripravuje na prijímačky a absolventský koncert, ktorý ju čaká budúci rok. Dúfa, že spevu a réžii sa bude venovať celý život.

Poďakovanie

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.