Saxophone Syncopators

Jméno: IMG_2017_04_11_7116Unikátne saxofónové kvarteto, ktoré sa špecializuje najmä na autentickú interpretáciu hudobného žánru ragtime Saxophone Syncopators zavíta v rámci Sobotského Jazztivalu do Rimavskej Soboty v piatok, 24. 8 o 20.00 hod.  Na nádvorí Čierneho orla nás potešia skladbami z 20tych rokov minulého storočia v aranžmánoch pre štyri saxofóny.  Na dosiahnutie čo najvernejšieho  zvuku používajú originálne dobové nástroje. Vstupné: 7€, predaj vstupeniek v MsKS, TIC aj na mieste.

saxaphone plagát malý
SAXOPHONE SYNCOPATORS je unikátne saxofónové kvarteto v zložení: Pavol Hoďa – soprán/alt/c-melody saxofón, Frederika Babuliaková – alt saxofón, Ján Gašpárek – tenor saxofón a Ladislav Fančovič – barytón saxofón, aranžmány. Ich repertoár tvoria skladby z 20tych rokov minulého storočia, kedy saxofón ako hudobný nástroj zažíval svoj najväčší vývoj, a stal sa veľkou inšpiráciou pre interpretov aj pre hudobných skladateľov. Saxophone Syncopators  sa inšpirujú saxofónovými ansámblami, ktoré v týchto časoch existovali, ako napr. Six Brown Brothers, Columbia Saxophone Sextette, The Missouri Entertainers, Joe Thomas Saxotette, Hollis Saxophone Quintet.  Okrem regtime sa venujú aj interpretácii skladieb tzv. vážnej hudby, ktoré v tomto období pre toto obsadenie boli skomponované.
foto
V piatok, 7. 9.  bude v Rimavskej Sobote jazzový sviatok. V tento deň  k nám zavíta najvýznamnejšia osobnosť slovenskej jazzovej scény Peter Lipa s kapelou.  Jeho hudba vychádza zo spojenia jazzu a blues. Využíva výhodu spevákov, ktorí okrem hudobného materiálu, teda tónov, harmónie a rytmu, môžu publikum osloviť aj textom. Ako prvý spevák na Slovensku uplatňuje v jazzovej hudbe Slovenčinu. V jeho repertoári nájdeme tradicionály, štandardy z oblasti swingu a moderného jazzu.

Sobotský Jazztival uzavrie 13. 9. koncert originálnej 9 člennej skupiny Ľudové Mladistvá, ktorá spája prvky folklóru, jazzu, vážnej  a energickej modernej hudby.  Fúzia zdanlivo nesúrodých prvkov je v aranžmánoch skladateľa, klaviristu a zakladateľa projektu Martina Majla Štefánika ojedinelá. Skladby svojím jedinečným rukopisom prinášajú invenčný prístup k spracovaniu ľudových piesní.
Tieto všetky koncerty spolu vytvárajú ponuku hudobnej žánrovej pestrosti pod názvom Sobotský Jazztival, ktorý prinášame do nášho mesta  po prvýkrát.

Festival ralizujeme v spolupráci so SOŠOS, mediálnymi partnermi, s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, firmy Automax, Teatro, HR 2008 Consulting s.r.o., Jána Jurkemika ml. a iných miestnych podnikateľov.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.