Peter Rónai: mal i art

Ronai perexMestská galéria Rimavská Sobota Vás pozýva na prehliadku výstavy s názvom Peter Rónai: mal i art.  Podľa kurátora výstavy Richarda Gregora je výstava Petra Rónaia  prvou autorovou retrospektívou, ktorá okrem typickej kolážovosti, do akej sa obvykle autor “rámuje” prináša aj pokus o systémové videnie jeho tvorby. Potrvá do konca novembra 2018, otvorené: po – pi, 9.00 – 17.00 hod. Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

mal i art pozvankaObrazy zo 70. – 90. rokov 20. storočia nikdy v tomto rozsahu spoločne vystavené neboli. Rónaia vnímame v našom prostredí ako flexibilného predstaviteľa postmoderny, zakladateľa slovenského videoartu, nomádskeho profesora, účastníka rôznych festivalov či autora rozsiahlych publikácií o svojej tvorbe. Pohyb medzi disciplínami a umeleckými médiami je naozaj jeho najvýraznejšou črtou. No napriek tomu sa ukazuje, že má zmysel o jeho tvorbe uvažovať aj v zmysle zacielenia na jednotlivý obraz – maliarsky, či anti-maliarsky, kolážový, asamblážový alebo iný. Môže sa zdať, že konzervatívny pohľad na jeho tvorbu nie je u tak avantgardisticky založeného autora vlastne celkom možný, no práve opak je pravdou. Ak na takýto materiál aplikujeme klasické umelecko-historické a kurátorské metódy, nachádzame v diele vrstvy, ktoré nám pri čítaní s otvorenejším koncom unikali.

Ronai obrázok

Peter Rónai
Narodil sa v roku 1953 v Budapešti. Umelecké štúdium začína v rokoch 1970- 1974 na VŠVU v Bratislave, ďalej pokračuje v rokoch 1974-1976 na AVU v Budapešti, kde ešte absolvuje postgraduálne štúdium v roku 1977. Titul docent získava v roku 1992 na VŠVÚ v Bratislave a titul profesor roku 1997 na AVU Praha. Dlhoročne pedagogicky pôsobil na mnohých umeleckých školách a univerzitách (UKF v Nitre, VUT v Brne, UCM v Trnave). V súčasnosti je vedúcim Katedry výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

Najvýznamnejšie verejné prezentácie tvorby a realizované umelecké diela vo verejnom priestore počas celej profesionálnej kariéry:
1995 Der Riss im Raum – Gropius Bau, Berlín
1997 Esperanto – Werkgalerie Kassel X. Documenta Frame program, Kassel
2000 Aspekte und Positionen 50 jahre Kunst – Ludwig Museum, Viedeň
2015 Here and now, Műcsarnok, Budapest
2017 MAPS Save as, Ludwig Museum, Budapest
Vizuálne médiá:
1992 Book-objects – St. Stephen Museum, Székesfehérvár – autorská kniha, objekt-inštalácia
1995 Slovenská národná galéria – Antimalevič 1975 – obrazová inštalácia,olejomaľby 10 pieces
2008 The Collection in Focus – Ludwig Museum, Budapešť, videoobjekt, inkorporané DVD video
2011 Stála expozícia – Galéria C. Majerníka, Bratislava, obrazoobjekt, Head XXII
2016 Postpingpong -Východoslovenská galéria, Košice, obrazová inštalácia

Najvýznamnejšie ohlasy na umelecké výstupy a ocenenia:
Vladimír Beskid: Mixed Memory, monografia, s.120, GJK v Trnave 2007
Kolektív autorov: Peter Rónai, monografia, s 352, FO ART, 2012, Bratislava
Richard Gregor: KUNSTvHALE, katalóg Roman Fečík galley annual
V roku 1990 s Júliusom Kollerom a Milanom Adamčiakom založili umeleckú skupinu „Nová Vážnosť“.
V roku 1997 účasť na frame-programe, samostatná prezentácia, Documenta X., Kassel.
V roku 2013 Výstava k 15. výročiu založenia Fakulty umení v Košiciach. Pedagógovia, ex-pedagógovia, ex-študenti, študenti – projekt, organizácia a kurátorstvo, Dom umenia v Bratislave.
V roku 2014 Košice – Kunsťhalle retrospektívna výstava, v rámci K 13, hlavné mesto európskej kultúry.
V roku 2015 s Lászlóm Bekem založili stredoeurópske hnutie POSTCONTEMPORARY ART v Budapešti.
Peter Rónai,

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.