Večer so Chopinom

perexVšetkých milovníkov krásnej hudby pozývame na ďalší koncert 38. ročníka Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote. Klavírny recitál Ladislava Fančoviča s názvom Večer so Chopinom bude v utorok, 16. 10. o 19.00 hod. v divadelnej sále DK (vchod od Kauflandu). Počas koncertu odznejú výlučne diela Frederica Chopina. Vstupné: 3€ / 2€ pre členov KPH, vstupenky predávame priamo na mieste. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Ladislav Fančovič (*1980) ukončil štúdium na konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr. Petra Čermana s titulom ‚Najlepší absolvent roka‘ v roku 2000. V rokoch 1999-2000 študoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Prof. Mariana Lapšanského, v rokoch 2000-2002 na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Prof. Wolfganga Watzingera a v rokoch 2000-2005 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof. Mariana Lapšanského, kde svoje doktoradské štúdium ukončil v roku 2010.

plagát malý
Viackrát sa stal finalistom a laureátom domácich a medzinárodných súťaží: medzinárodná klavírna súťaž F.Chopina v Mariánskych Lázňach, medzinárodná súťaž E. Nyiregyhaziho v Krakove, súťaž študentov slovenských konzervatórií, medzinárodná klavírna súťaž Piano Bratislava, medzinárodná súťaž J. N. Hummela, súťaž Talent roku 2000 a 2002 atď. Svoje vzdelanie si dopĺňa účasťou na majstrovských kurzoch (Jan Wijn, Abbey Simon, Gyorg Sándor, Karl Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky a.i.).

program
Pravidelne vystupuje ako sólista s mnohými slovenskými a českými orchestrami napr. Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu, Symfonickým orchestrom českého rozhlasu, Pražskou komornou filharmóniou, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Filharmóniou Hradec Králové, Solistes Europeéns Luxembourg, Bruno Walter Festival Orchestra, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, Pressburger Philharmoniker, Slovenským komorným orchestrom pod vedením dirigentov Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Friedricha Haidera, Františka Vajnara, Jerzyho Swobodu, Leoša Svárovského, Martina Leginusa, Kirka Trevora, Justusa Franza, Mária Košika, Zbyňka Müllera, Jacka Martina Händlera a i.
Popri sólistickej činnosti je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio, Faces Piano Trio a Berger Trio. Okrem koncertov na Slovensku a v Čechách účinkoval na významných festivaloch vo väčšine európskych krajín, Malajzii, USA a na Cypre.
Ladislav Fančovič vydal pre vydavateľstvá Diskant, Pavlík Records, Hudobný fond a Slovak Radio Records viac než 20 CD nosičov, z ktorých najvýznamnejšie počiny sú: CD Ernö Dohnányi vol. 1 – premiérovo publikované štyri kusy, rapsódie a koncertné etudy pre klavír, CD Leopold Godowsky – Piano Sonata in E minor, ktorej naštudovanie je ojedinelým počinom v celosvetovom meradle. S husľovým virtuózom Milanom Paľom vydali okrem iného aj CD Eugen Suchoň – Piano & Violin Works – skladby pre klavír a husle, ktoré sú nahrané špeciálnou päťkanálovou technikou a v neposlednom rade spolu vydali aj komplet všetkých husľových sonát od J. Brahmsa a jedinečný komplet štyroch CD s kompletným dielom husľových sonát od L. van Beethovena.

pozvánka dalej

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.