Fórum mladých talentov

perexSrdečne Vás pozývame v utorok, 6. 11. 2018 o 18.00 hod. do divadelnej sály DK na koncert Fórum mladých talentov v rámci 38. ročníka Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote. Svoju majstrovskú hru na violu predvedie Rimavskosoboťan Vojtech Botoš v sprievode klaviristu Bohdana Kovala z Ukrajiny. Do svojho programu zaradili skladby B. Smetanu, J.S. Bacha, S. Rachmaninova, F. Schuberta a iných hudobných skladateľov. Vstupné: 3€ / 2€ pre členov KPH. Predaj vstupeniek na mieste. Koncert z verejných zdrojov podporil FPU.

program
BotosVojtech Botoš (12.07.1994)
Svoj vzťah k hudbe prechováva už od svojho narodenia. Pochádza z hudobníckej rodiny  Botošovcov (otec Vojtech Botoš kontrabasista, starý otec Vojtech Botoš violista). Vo svojich šiestich rokoch začal v Rimavskej Sobote študovať hru na husle na ZUŠ u Evy Szabovej. Absolvoval u nej prvý aj druhý cyklus ZUŠ, počas ktorých úspešne absolvoval viacero husľových súťaží (Pódium mladých umelcov 2007 – 1. miesto, Czinka Panna súťaž primášov 2008 – 1. miesto, Husľová súťaž v ZUŠ Brezno 2008 a 2012 – 1.miesto).  K viole prešiel ako štrnásťročný, na ktorú ho učil starý otec Vojtech Botoš, ktorý mu dal základy slovenskej aj maďarskej ľudovej hudby. V roku 2015 začal rozvíjať svoje hudobné vzdelanie, hru na viole na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici u Dušana Radiča. Súčasnosti  študuje už na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede Zuzany Bouřovej, kde v tomto roku úspešne ukončil I. stupeň svojho štúdia a pokračuje ďalej v magisterskom ročníku. V roku 2015 získal na súťaži konzervatórií na Slovensku 1. miesto v hre na violu. Pravidelne sa zúčastňuje viacerých majstrovských kurzov. K absolvovaným kurzom patria: Majstrovské kurzy v tábore Snetbergera Ferena (Mohácsi Gyula – viola, Lakatos György, Kováts Péter – husle), Letný tábor v symfonickom orchestri Auer szinfonikusok v Maďarsku, Konvergencie Bratislava, Pommersfelden – Collegium Musicum – Nemecko.  Absolvoval viacero úspešných koncertov so známymi umelcami ako husľový virtuóz Puka Károly alebo Snetberger Ferec. Viackrát účinkoval aj ako člen orchestra ŠKO v Žiline. V súčasnosti je vyhľadávaným violistom viacerých hudobných zoskupení na Slovensku aj Maďarsku v rôznych žánroch.

BogdanBohdan Koval
Pochádza z  Ukrajiny z miesta Dnipro. Na klavíri začal hrať ako 7 ročný. Po konzervatórií pokračoval v štúdiu na vysokej škole v  Dnipri. Hral na rôznych súťažiach a vyhrával ceny. V 2017 sa prihlásil na štúdium do Banskej Bystrice. Toho času študuje a pracuje na Akadémii umenia,  hrá na súťažiach a festivaloch. Na poslednom festivale v Poľsku, kde zastupoval Slovensko vyhral cenu Zlatý Parnas a na Medzinárodnej Chopinovej súťaži na Ukrajine vyhral  1.cenu.

Fórum ml. umelcov malý plagát

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.