Výstava Ibolyi Mihókovej v MsG

Ibolya Mihóková, perexMestská galéria Rimavská Sobota Vás pozýva na prehliadku výstavy Ibolyi Mihókovej Nedopovedané, ktorá je venovaná spomienke na dlhoročnú učiteľku výtvarného odboru na ZUŠ v Rimavskej Sobote. Výstava predstaví prierez tvorbou tejto vynikajúcej kresliarky a portrétistky, ktorá sa inšpirovala tvorbou Slavadora Dalího a počas 33 rokov pedagogickej praxe naučila kresliť, maľovať, vnímať a chápať umenie stovky žiakov.

fotoIBOLYA MIHÓKOVÁ
(4. 3. 1960 – 24. 9. 2017)
Narodila sa v Rimavskej Sobote. Štúdium absolvovala v Banskej Bystrici na Pedagogickej fakulte, dnešnej Univerzity Mateja Bela. Venovala sa odborom výtvarná výchova a slovenský jazyk a literatúra. Na katedre výtvarnej výchovy bola žiačkou Milana Sokola, Jána Janošku, Stanislava Troppa, Miroslava Bárdiho, Jána Lišaníka.
Ibolya bola výbornou kresliarkou a portrétistkou. Inšpirovala ju tvorba Salvadora Dalího. Jej kresby nás vťahujú do imaginárnych svetov, do snov, predstáv a fantázií. Bola vedúcou učiteľkou výtvarného odboru na ZUŠ v Rimavskej Sobote. Počas 33 rokov pedagogickej praxe naučila kresliť, maľovať, vnímať a chápať umenie stovky žiakov. V poslednom desaťročí sa k nim pridali aj dospelí, ktorým pomáhala splniť si detský sen. Učila ich kresliť, maľovať a tvoriť. Stovky žiakov pripravila na štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania.

Ibolya Mihóková, pozvánka malá
Pod jej trpezlivým a láskavým vedením získalo mnoho detí ocenenia aj na svetových súťažiach v Indii, Číne, Maďarsku, Česku, Taliansku a na Slovensku. V roku 1998 sa stala spoluautorkou celoslovenskej súťaže „Novoročenky“, bienále malých grafických foriem. Zúčastnila sa viacerých spoločných výstav v rámci ZUŠ. Pravidelne sa zúčastňovala výstav Rimavskosobotského salónu výtvarníkov v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote. V roku 2012 vystavovala vo Viedni spolu s viacerými výtvarníkmi na výstave pod názvom „Červená“. Ibolya, bola neúnavná, pracovitá, tichá, zodpovedná a empatická. Jej vnútornú krásu a lásku k umeniu cítiť zo všetkých diel, ktoré vytvorila i nedokončila.

Vydala: Mestská galéria v Rimavskej Sobote k výstave I. Mihókovej in memoriam 2018.
Spolupráca za MG RS: Kristína Rimavcová Fratričová v spolupráci so Základnou umeleckou školou
v Rimavskej Sobote.
Grafická úprava: Nikoleta Gečeová (ZUŠ) , Kristína Rimavcová Fratričová (MG RS).

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.