Generácia XY – Fórum mladých architektov

perex xyMestská galéria Rimavská Sobota Vás srdečne pozýva v utorok, 4. 12. 2018 o 16.00 hod. na vernisáž výstavy Generácia XY – Fórum mladých architektov – Fiatal Építészek Fóruma, kde bude predstavená ich tvorba.  Výstava bude spojená s diskusiou na tému Architektúra a  Rimavská Sobota.  Diskusiu bude moderovať Kristián Szabó architekt  a kurátor výstavy Generácia XY. Výstava potrvá do konca februára 2019. Otvorené: po – pi: 9.00 – 17.00 hod. Výstavy Mestskej galérie v roku 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Predstavujeme Vám putovnú výstavu Fóra mladých architektov – Fiatal Építészek Fóruma /Féf-FMA/, ktoré je združenie Spolku architektov Slovenska /SAS/. Výstava v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote je 6-tou zastávkou, po Bratislave, Gombaseku, Prešove, Košiciach a Komárne. Prvá výstava sa konala 24. 4. 2017 v Bratislave v priestoroch Maďarského inštitútu. Výstava sa uskutočnila pod záštitou Spolku architektov Slovenska a Maďarského inštitútu v Bratislave, ktorí sú hlavnými patrónmi združenia FÉF – FMA. Výstava predstavuje 25 architektov.

pozvánka xy malá
FÉF – FMA združuje všetky generácie architektov  od študentov VŠ architektonického zamerania po autorizovaných architektov z južných regiónov Slovenska od Bratislavy po Košice. Výstava z roku 2017 vznikla po 7 rokoch existencie združenia FÉF – FMA so snahou prezentovať svoju činnosť ako aj konkrétnu tvorbu jej členov.
V Mestskej galérii v Rimavskej Sobote predstavujeme obe výstavné koncepcie z roku 2011 a najnovšie z roku 2017. Ide o retrospektívnu výstavu mapujúcu pôsobenie združenia. Kurátorom výstavy je Krisztián Szabó, architekt pochádzajúci z Rimavskej Soboty. Ďalšia reinštalácia výstavy sa bude konať v nasledujúcom roku v Budapešti /HU/, v Banskej Bystrici, v Krosne /PL/, v Rzesowe /PL/ a v iných regionálnych mestách.
Zvykom nášho združenia FÉF – FMA  býva výstavu doplniť sprievodnými akciami.  V tomto prípade sme pripravili diskusiu na tému: „Architektúra a Rimavská Sobota”. Považujeme za veľmi dôležité diskutovať o architektúre nášho mesta, lebo táto téma nedostáva veľa priestoru vo verejnej diskusii, no následky architektonických a urbanistických zásahov poznačia naše prostredie na desaťročia. Preto je dôležité túto tému otvoriť a diskutovať o budúcnosti jednotlivých architektonických riešení.
Pozvanie na diskusiu prijali: Eva Muráriková /SÚ MsÚ/, Erik Klaubert, architekt, Alexander Pelle, architekt, Ján Baran /bývalý hlavný architekt mesta/, Zoltán Máté / bývalý hlavný architekt mesta/, firma Aproving, s. r. o. Diskusiu bude moderovať Krisztián Szabó architekt.
Tešíme sa na stretnutie s Vami. Príďte si vychutnať architektúru trochu iným spôsobom, veríme, že naše stretnutie bude veľmi inšpiratívne a prínosné.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.