Mestská galéria rozšírila zbierku diel

perex Vďaka podpore Fondu na podporu umenia Mestská galéria v Rimavskej Sobote úspešne zrealizovala v roku 2018 akvizíciu diel Patrície Koyšovej. Kurátorkou zbierky je Gabriela Garlatyová.

Patrícia Koyšová
Narodená 31. 1. 1985 v Nových Zámkoch
2011 –  2016 – doktorandské štúdium v oblasti voľné umenie u prof. Ivana Csudaia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Od 2005 – 2011 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra maľby a iných médií, v “Štvrtom ateliéri“ pod vedením prof. Ivana Csudaia.
2004 – 2005 Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra výtvarnej tvorby.
2000 – 2004 Stredná umelecká škola v Trenčíne, odbor navrhovanie a modelovanie odevov.
Titan_white#4_110cm_akryl_na_platne_2017Patrícia Koyšová Titan White #4, 2017, ø110 cm, akryl na plátne, O-150

„Do dnešného diskurzu, ovplyvneného virtualitou a hyper rýchlosťou, chcem svojou maľbou vniesť kus autentického zážitku a imaginácie. Vo veku virtuálnosti, mediálnej únavy a vizuálneho presýtenia sa stáva dôležitým to, čo si nárokuje na vlastný priestor a čas. V mojom programe abstraktnej maľby chcem divákovi priniesť moment zastavenia sa a podporiť tak jeho vlastnú imagináciu.“ (P.K.)
Titan_white#3_110cm_akryl_na_platne_2017Patrícia Koyšová Titan White #3, 2017, ø110 cm, akryl na plátne, O-149
„Morfologická štruktúra jej malieb je pohyblivá, prelievajúca sa, núti hľadať fókusy, no tie sa nenachádzajú ani na okrajoch rond. Kruhové obrazy sú aj preto usporiadané intuitívnym aranžovaním kompozícií.
Planet#5_50cm_akryl_na_platne_2017

Patrícia Koyšová, Planet#5, 2017, ø50 cm, akryl na plátne, O-148
Autorkina procesuálna abstrakcia je zážitkovou maľbou, ktorá pomocou primárnej ale intenzívnej farebnosti a tvarov, vznikajúcich počas experimentálneho technologického postupu – maľba vzduchom prostredníctvom vzduchového kompresora a ofukovacej pištole, stierkou alebo aj maľbou cez drôtenú sieť-pletivo – sprostredkúva dynamické prežívanie maľby ako spontánneho tvorivého procesu.
Focus#4_90cm_akryl_na_platne_2017

Patrícia Koyšová Focus #4, 2017, ø90 cm, akryl na plátne, O-151
Je zároveň maľbou, ktorá sprostredkúva osobný svet autorky. Nerozpráva síce mikro- príbehy z intímneho života maliarky, netematizuje a nekomentuje spoločenské či politické udalosti, no vo veľkej miere je modelovaná odtláčaním jej videnia a prežívania. Jej metóda „maľby pre maľbu“ je aktivovaná z pozície autorky-ženy, ktorá mapuje, sníma, pozoruje okolitý svet a hrá sa s jeho formami. Táto hra je spôsobom, ako ich prostredníctvom vypovedať o svete, v ktorom žije.

Patrícia Koyšová vychádza z tvarov životného priestoru, vesmíru, bunky, embrya či iných organických štruktúr a jednotiek, ktoré následne radí do sérií kruhových obrazov. Nutkanie tvoriť ich v sériách je pokusom hľadať ohniská, miesta, ktoré vyjavia maľbu a umožnia vidieť hlbšie do vnútra tvorivého procesu skúmavým odkrývaním jej vrstiev. Koncept fókusu je o videní, o schopnosti hľadať skryté, nejasné, neviditeľné. Ale aj o pasii z pozerania sa, ktorá je divákovi odmenou za nájdenie ohniska, ktoré sa nachádza niekde v ňom.“ (G.G.)

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.