Nákupy a dary, diela zo zbierkového fondu

perexMestská galéria v Rimavskej Sobote Vás srdečne pozýva na výstavu Nákupy a dary, diela zo zbierkového fondu. Výstava je realizovaná zo zbierok MG RS, ktoré vznikli z darov umelcov a umelkýň a aj s podporou grantov Ministerstva kultúry SR a Fondu na podporu umenia v Bratislave. Kurátorkou výstavy a zbierky je Gabriela Garlatyová. Výstava je prístupná od pondelka 11. 3. do konca apríla 2019. Otvorené: po – pi, 9.00 – 17.00 hod.

Vystavujúci umelci:
Jana Chromiaková Bialová, Jerzy Jedrysiak, Eduard Antal, Elvíra Antalová, Naďa Rappensbegerová Jankovičová, Ján Triaška, Štefan Balázs, Viktor Frešo, Alžbeta Štefunková-Szabó, Ivan Slovenčák, Géza Németh, Jozef Mužila, Rudolf Sikora, Ivana Sláviková, Erik Binder, Milan Hnat, Barbora Kožíková Lichá, Juraj Bartusz, Jozef Suchoža, Roland Neupauer, Patrícia Koyšová
pozvánka Nákupy a dary zo zbierkového fondu malá
Výstava prezentujúca výber diel zo Zbierky umenia MG RS je koncipovaná ako chronologický prierez jej vzniku a tiež sleduje okruhy a témy, na ktoré je zbierka orientovaná. Diela do zbierky galéria v počiatkoch zberateľskej činnosti získavala najmä z darov umelcov a umelkýň, ktorí v galérii vystavovali – buď na samostatných výstavách, alebo v rámci výberových tematických výstav.
Prvým darovaným a zároveň prvým dielom zbierky je rozmerná maľba Ľubomíra Zelinu s názvom Zápas z roku 1987, ktorá je dlhodobo vystavená v spoločenských priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Z tohoto „zberateľského“ obdobia sú vystavené diela Jany Chromiakovej Bialovej, Prof. Jerzyho Jedrysiaka, Prof. Eduarda Antala a Doc. Elvíry Antalovej, ktorí veľkoryso darovali svoje diela galérii. Neskôr MG RS získala finančnú podporu na nákup diel, čím sa začala tvoriť aj akvizičná koncepcia galérie. Prvým dielom získaným do zbierky kúpou bolo dielo Štefana Balázsa, a to v roku 2007 vďaka finančnej podpore grantu Ministerstva kultúry SR. MK SR podporilo akvizície diel ďalších umelcov, čím sa výrazne zmenila a obohatila naša zbierka, rozširovaná aj naďalej s darmi umelcov a umelkýň, ako dokumentujú sprievodné publikácie vydané galériou, tiež s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR: Garlatyová, Gabriela. (ed.) Zbierka umenia Mestskej galérie v Rimavskej Sobote. 1996 – 2015, Mestská galéria Rimavská Sobota, 2015, 78 s. a s podporou Fondu na podporu umenia, Bratislava:  Garlatyová, Gabriela (ed.). Mestská galéria Rimavská Sobota. Zborník, 2012 – 2016 + 2017, Mestská galéria, Rimavská Sobota. 2017, 128 s. Fond na podporu umenia, Bratislava podporil nákup diel Rolanda Neupauera v roku 2017 a Patrície Koyšovej v roku 2018.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.