Fórum rimavskosobotských talentov

perexPozývame Vás v utorok, 7. 5. 2019 o 18.00 hod. do divadelnej sály DK (vchod od fontány) na ďalší koncert v rámci 39. ročníka Hudobnej jari Fórum rimavskosobotských talentov. V programe budú účinkovať mladí umelci, absolventi miestnej ZUŠ, ktorí ďalej úspešne študujú na umeleckých školách: Juliana Čarnoká / klavír, Adam Korcsog / gitara, Alexandra Patakyová /spev a Evamária Reichelová / flauta. Klavírna spolupráca: Daniel Motyka a Eva Čarnoká. Vstupné: 3€ / 2€ pre členov KPH, predaj vstupeniek na mieste. Koncert realizujeme s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom.
program
JuliankaJuliana Čarnoká
Študuje  šiesty rok hru na klavíri na Štátnom konzervatóriu v Košiciach, v triede prof. Judity Debreovej. V rámci štúdia sa  zúčastnila medzinárodných klavírnych kurzov v poľskom Sanoku a   majstrovských klavírnych kurzov pod vedením Arthura Jaroňa, Magdalény Cibulkovej a Iva Kahánka. Umenie jej bolo od malička veľmi blízke. Na základnej umeleckej škole úspešne absolvovala  hru na husliach a klavíri v triede Evy Szabóovej a Beaty Pavlenkovej, tanečný aj  výtvarný odbor. V poslednom roku štúdia na umeleckej škole  sa zúčastnila nadregionálnej súťaže v Rožňave, kde  sa umiestnila v zlatom pásme. Jej cieľom do budúcnosti je úspešne ukončiť štúdium na Konzervatóriu, a  na vysokej škole sa ďalej venovať  umeniu.
plagát malý
AdamAdam Korcsog
Študuje 2. ročník na Medzinárodnom konzervatóriu Praha pod vedením Zdeňka Dvořáka a súkromne u Pavla Steidla. Zúčastňuje sa gitarových  festivalov ako napr. Festival J. K. Mertza v Bratislave, Gitarový festival Mikulov a Gitarový festival Brno kde každoročne pôsobí v gitarovom orchestri festivalu pod vedením dirigentov Vladimíra Novotného a Nikitu Koshkina. Absolvoval  lekcie u virtuózov a skladateľov ako je Nikita Koshkin, Hopkinson Smith, Vladislav Bláha, Marcin Dylla, Marco Tamayo, Alexis Muzurakis, a súčasne sa učí hre na historické strunové nástroje. Medzi jeho súťažné úspechy patrí 1. miesto v regionálnej a celoslovenskej komornej hre (Handlovské gitary), 1. miesta na 3 regionálnych súťažiach a 4. miesto v celosvetovej gitarovej súťaži Brno. Na ZUŠ bol žiakom gitarovej triedy Marcela Petického.

AlexandraAlexandra Patakyová
Študuje spev na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach v triede Tatiany Paládiovej-Paľovčíkovej. 13. mája ju čaká absolventský koncert vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Okrem toho bude 28 júna účinkovať na koncerte mladých talentov v Starom Klíži pod vedením Tatiany Paládiovej a Júlie Grejtákovej. Opernému spevu by sa chcela venovať celý život a dúfa, že sa stane aj jej prácou. Hodiny spevu na ZUŠ navštevovala pod vedením Márie Baloghovej.

EvamariaEvamária Reichelová
V súčasnosti dokončuje piaty ročník na Konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr. art. prof. Viktora Vavra.  a popritom navštevuje majstrovské kurzy Mag. rer. soc. oec. Marcely Lechtovej, M.A., kde si osvojila rôzne nové techniky  hrania na priečnej flaute.
Počas štúdia na ZUŠ v Rimavskej Sobote mnohokrát reprezentovala rodné mesto na rôznych slávnostných udalostiach a taktiež absolvovala niekoľko súťaží, kde si vyslúžila prvé miesta a stala sa aj laureátkou súťaže. Študovala pod vedením Aleny Mitterovej.  Bola dlhoročnou členkou dychového orchestra Sobotienka, s ktorou sa zúčastnila na mnohých medzinárodných hudobných festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Medzi najznámejšie patrí Kmochuv Kolín, kde hrala niekoľkokrát.

dalšie koncerty

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.