Mira Gáberová: Skladanie

perexMestská galéria Vás pozýva v utorok, 9. 7. o 17.00 hod. na otvorenie výstavy maliarky Miry Gáberovej Skladanie.  Podľa kurátorky výstavy Gabriely Garlatyovej, táto komorná autorská výstava Miry Gáberovej  predstaví jej maľby, kresby a videoperformancie vo výbere, ktorý odráža motív skladby, skladania. Výstava potrvá do konca augusta 2019. Otvorené: pondelok – piatok: 9.00 – 17.00 hod.

Skladba, proces, kresba, akcia, prežívanie, jeho zrkadlenie v tvorení, kolektív, „ja“, verejné a súkromné, rod, rodina, priatelia, matka, dcéra, žena, otec, bratia, pamäť a budúcnosť, scéna, opona, kamera, farba, štetec, plátno, reflex, papier, skladanie sú bodmi označujúcimi vzťahy tvoriace dielo Miry Gáberovej. Pomerne komorná autorská výstava Miry Gáberovej v MG v Rimavskej Sobote predstaví jej maľby, kresby a videoperformancie vo výbere, ktorý odráža motív skladby, skladania. Jednako skladby výstavy, zloženej z rytmov jednotlivých skladieb-diel, ale tiež prác, ktoré vznikli ako skladačky.

pozvánka Mira Gaberová, MGRS malá
Hlavný motív výstavy sa odvíja od témy práce Stala som sa zrkadlom, Všetky kvety sveta, ktorá odráža intímnu spoveď umelkyne. Istým spôsobom je jej návratom do tohto prostredia, neďalekého Lučenca, mesta odkiaľ pochádza, a to tematizovaním vzťahu so svojou matkou. Mira Gáberová v ňom kresbu používa ako spôsob rozhovoru, cez gesto kresebne detailného záznamu kvetinového vzoru, jeho pretláčania, odtláčania, kopírovania, skladania a zrkadlenia. Rozohráva nimi dialóg, ktorý je síce veľmi citlivý ale zároveň katarzný a plný nádeje. Je poctou matke, rozhovorom s ňou v nekonečnom priestore a čase. Táto práca patrí do kontextu ženského umenia, ktoré sa vyjadruje o osobných feminínnych svetoch a narába s motívom vzoru, remesla, ktoré sú zapojené do komplexne poňatého diela: performatívneho aktu pocty matke (videoperformancia) do podoby geometricko-organicky skladaného objektu-kresby.

6 diel z cyklu Stala som sa zrkadlom, (Všetky kvety sveta…), 2014 Mestská galéria v Rimavskej Sobote získala do svojej Zbierky vďaka podpore grantu Fondu na podporu umenia, Bratislava a vďaka daru umelkyne. Boli vystavené v galériách, na nižšie menovaných výstavách v Galerii Altan v Prahe, v 5 Pieces Gallery v Berne, v Nitrianskej Galérii v Nitre, v Národní galerii v Prahe, Palác Kinských a vo Flat Galérii v Bratislave.

Mira GÁBEROVÁ, (1979, Lučenec), pôsobí v Prahe, www.miragaberova.org
štúdium: 2000 – 2006 – Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, v ateliéri prof. Daniela Fischera, v ateliéri prof. Ilony Németh, na Katedre intermédií a multimédií, v maliarskom 4. ateliéri prof. Ivana Csudaia a doktorandské štúdium absolvovala v ateliéri videa a multimediálnej tvorby doc. Anny Daučíkovej.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.