Otvorená výzva Mestskej galérie 2020

perexMestská galéria Rimavská Sobota formou otvorenej výzvy ponúka záujemcom možnosť uchádzať sa o realizáciu výstavy v roku 2020. Zameraním otvorenej výzvy je podpora a prezentácia súčasného slovenského vizuálneho umenia. Výzva je určená umelcom, umelkyniam, kurátorom, kurátorkám všetkých generácií, vrátane začínajúcich autorov a autoriek. Výzva nemá presne určenú tému, je možné realizovať autorskú výstavu alebo kolektívnu. Podmienky výzvy nižšie …


Projekty výstav bude posudzovať Galerijná rada MG RS (v septembri 2019) a následne bude projekt výstav predmetom žiadosti grantu na Fond na podporu umenia. Projekt môže byť realizovaný len v prípade získania finančnej pomoci grantu a iných foriem spolufinancovania.
PODMIENKY VÝZVY:
Projekt musí byť realizovateľný v rámci priestorových a finančných možností galérie.

GALÉRIA POSKYTNE:
Asistenciu pri inštalovaní výstavy.
Výstavný priestor po dobu výstavy.
Technické vybavenie v rámci možností galérie.
PR projektu  (pozvánky, tlač plagátov, propagácia výstavy)
Prepravu diel.
Lektorský program tvorivých dielní pre deti a mládež.

NÁVRHY MAJÚ OBSAHOVAŤ:
Žiadosť má pozostávať z textovej anotácie prihlasovaného projektu – zámeru výstavy (1 NS)
Obrazová príloha diel výstavy, portfólio umelca,
Zámer kurátorskej koncepcie, (v prípade existujúcej štúdie môžete priložiť text),
Kontaktné údaje autorov/kurátorov
Životopisy a prehľad realizovaných projektov
Popis technických a konštrukčných požiadaviek
Predbežný rozpočet projektu (honoráre, ubytovanie, cestovné náklady, náklady na materiál, produkciu diel, tlač katalógu a pod.)

TERMÍN PRE ZASLANIE PROJEKTOV: do 30. augusta 2019
Projekt je možné zaslať elektronicky na:mestska.galeria.rs@gmail.com, prípadne poštou na  adresu: Mestská galéria, Hlavné námestie 5, 979 01 Rimavská Sobota

O výsledkoch budú uchádzači informovaní po zasadnutí komisie, ktoré sa uskutoční v septembri 2019.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.