Akvizícia nových diel v MsG

PerexMestská galéria v Rimavskej Sobote vďaka podpore grantu Fondu na podporu umenia  úspešne zrealizovala akvizíciu nových diel. Do zbierky MsG pribudlo 6 kresieb autorky Miry Gáberovej a 5 fotografií Borisa Németha. Diela boli prezentované na samostatných výstavách autorov v roku 2019. Kurátorkou zbierky je Gabriela Garlatyová, diela sú uložené v archíve Mestskej galérie na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.


Mira Gáberová, Skladanie
Skladba, proces, kresba, akcia, prežívanie, jeho zrkadlenie v tvorení, kolektív, „ja“, verejné a súkromné, rod, rodina, priatelia, matka, dcéra, žena, otec, bratia, pamäť a budúcnosť, scéna, opona, kamera, farba, štetec, plátno, reflex, papier, skladanie sú bodmi označujúcimi vzťahy tvoriace dielo Miry Gáberovej.
Pomerne komorná autorská výstava Miry Gáberovej v MG v Rimavskej Sobote predstavuje jej maľby, kresby a videoperformanciu vo výbere, ktorý odráža motív skladby, skladania. Jednako skladby výstavy, zloženej z rytmov jednotlivých skladieb-diel, ale tiež prác, ktoré vznikli ako skladačky.
Hlavný motív výstavy sa odvíja od témy práce Stala som sa zrkadlom, Všetky kvety sveta z roku 2014, ktorá odráža intímnu spoveď umelkyne. Istým spôsobom je jej návratom do tohto prostredia, neďalekého Lučenca, mesta odkiaľ pochádza, a to tematizovaním vzťahu so svojou matkou. Mira Gáberová v ňom kresbu používa ako spôsob rozhovoru, cez gesto kresebne detailného záznamu kvetinového vzoru, jeho pretláčania, odtláčania, kopírovania, skladania a zrkadlenia. Rozohráva nimi dialóg, ktorý je síce veľmi citlivý ale zároveň katarzný a plný nádeje. Je poctou matke, rozhovorom s ňou v nekonečnom priestore a čase. Táto práca patrí do kontextu ženského umenia, ktoré sa vyjadruje o osobných feminínnych svetoch a narába s motívom vzoru, remesla, ktoré sú zapojené do komplexne poňatého diela: performatívneho aktu pocty matke (videoperformancia) do podoby geometricko-organicky skladaného objektu-kresby.
Výstava prezentuje autorkine kresby, ktoré tiež vznikli na princípe práce s pamäťou, a to skladaním obrazových fragmentov získaných z rodinných fotografií. Sú skladbou z obrazov zachovaných v domácom archíve rodiny Gáberovej.
Mirka Gáberová pracuje s rôznymi médiami, nemôžeme povedať, že je maliarka, alebo videoumelkyňa. Dôležitejšie pre ňu je použiť rôzne médiá na to, aby vyjadrila svoju autorskú filozofiu založenú na participatívnosti so svojím prostredím. Jej zámerom je zapojiť ľudí do projektu diela, či už jeho fyzickou účasťou ako spoluaktéra akcií alebo mentálnou, zážitkovou formou vnímania diela. Jej maľba nie je analytická, nezaoberá sa len formálnymi vrstavmi diela, i keď s nimi experimentuje, ako vidieť na geometricky skladaných korpusoch kresieb – grafík Lietajúcich objektov. Jej maľba vyskladaná do obrazového systému pyramídy, či šikmo zvažujúcej sa kompozície je maľbou symbolickou. To znamená, že nie je maľbou zobrazujúcou reálne situácie, ale maľbou, ktorá cez obrazy reálnych situácií vyjavuje symbolické zobrazenia, či už je to zobrazenie vzťahu medzi ľuďmi, zobrazenia tela alebo emblému dekoru.

Mira GÁBEROVÁ, (1979, Lučenec), pôsobí v Prahe
štúdium: 2000 – 2006 – Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, v ateliéri prof. Daniela Fischera, v ateliéri prof. Ilony Németh, na Katedre intermédií a multimédií, v maliarskom 4. ateliéri prof. Ivana Csudaia a doktorandské štúdium absolvovala v ateliéri videa a multimediálnej tvorby doc. Anny Daučíkovej.

2002 – University of Newcastle, Newcastle upon Tyne, Great Britain
2002 – Academy of Fine Arts, Budapest, Hungary
ocenenia: 2012 – víťazka ceny Oscara Čepana, Bratislava
2011 – finalistka Essl Award
2007 – finalistka IV. Painting Prize – Museo de Bellas Artes de Castellon, Spain
2007 – Essl Award – Special invitation
2005 – finalistka Essl Award
2005 – 3. miesto in Azyl Festival of Short Films for video “Between”
2004 – 3. miesto in “Kunstart“ contest for video “Love Story“

Mira Gáberová, Stala som sa zrkadlom 1. – 4., 2014, 86 x 61 cm, skladaný objekt, kresba, papier, ceruzka, kopírovanie, odtláčanie, skladanie
Mira Gaberova, stala som sa zrkadlom 1

Mira Gaberova, stala som sa zrkadlom 2

Mira Gaberova, stala som sa zrkadlom 3

Mira Gaberova, stala som sa zrkadlom 4

Ďalšie dve diela cyklu umelkyňa láskavo darovala do zbierky MG RS:
Mira Gáberová, Stala som sa zrkadlom 5.- 6., 2014, 86 x 61 cm, skladaný objekt, kresba, papier, ceruzka, kopírovanie, odtláčanie, skladanie
Mira Gaberova, stala som sa zrkadlom 5

Mira Gaberova, stala som sa zrkadlom 6
Boris Németh, Portrét SK
Boris Németh (nar. 1979, v Šali), študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2011 ukončil doktorandské štúdium. Na VŠVU pôsobí ako externý pedagóg reportážnej fotografie a od roku 2006 je fotoreportérom v časopise .týždeň.
Patrí medzi výrazných fotografov mladej generácie a jeho práce už boli ocenené viacerými prestížnymi cenami. Venuje sa fotografii spájajúcej prvky dokumentu, reportáže a konceptuálneho tvorivého prístupu, ktorým tematicky sleduje najmä sociálne a kultúrne aspekty života ľudí a prejavy transformácie Slovenska po roku 1989.
Ako „fotograf ulice“ zaznamenáva obvyklé reportérske témy, ako napríklad politické manifestácie, protikorupčné protesty, „pochody za národ“, voľby, korporatívne akcie, folklórne slávnosti, cirkevné sviatky a obrady, ale aj rôzne prejavy pohody a relaxu – hudobné festivaly, diskotéky … (Aurel Hrabušický, Na ceste, 2013).
Autorská výstava Borisa Németha predstavuje výber z jeho tvorby, a to najmä cykly fotografií, ktoré mapujú Slovensko. Ide o cykly ako je Slovakia Im LovinIt – diplomová práca u prof. Ľuba Stacha na VŠVU, Premeny Slovenska, Homeland, Krajina a ďalšie, ktoré vznikli počas jeho početných ciest.
Osobitosťou jeho prístupu je sledovanie aktuálnych sociálne-kritických špecifík života na Slovensku, ktoré sú známe, no niekedy prehliadané, premlčané, pozabudnuté. Deje sa tak z pohodlnosti alebo pre neatraktívnosť negatívnych javov a problémov spoločnosti. Ich obrazy, sledovateľné okom pozorujúceho, miznú, menia sa v čase. Németh pracuje s touto metódou zachytenia intenzívnych a „problematických“ momentov, dennodenných absurdít, ktoré prináša len život, sústreďuje sa na priestorovo výpovedné, kompozičné a farebne efektné komponovanie okamihu. Zviditeľňuje životný priestor a škálu jeho podôb. Je ich množstvo, sú nimi skutočné problémy obyvateľov v regiónoch-okrajoch krajiny ako sú nezamestnanosť, chudoba, izolácia, morálny úpadok, nevzdelanosť, stagnácia v zakonzervovanom stave minulosti, ale tiež dianie reprezentujúce hlavné udalosti v štáte a v hlavnom meste. Boris Németh svojím neúnavným zaznamenávaním obrazov prináša správu o hlbokých procesoch v spoločnosti. Zjavuje ich pomocou fotografie, ktorú používa ako nástroj na zobrazenie, vylíčenie množstva obrazov odrážajúcich našu prítomnosť, do ktorej je minulosť vrastená ako základy domu.

Boris Németh  (narodený v Šali v 1979, štúdium VŠVU v Bratislave)
Ocenenia:
2017 – The Best of Photojournalism – Honorable mention Magazine Story Opener, Honorable mention Magazine Recurring Feature or Series, The Best of Photojournalism
2016 – Slovak press photo (2013, 2014, 2015, 2016), Slovak press photo, Bratislava, Slovakia
2015 – Open society foundation, Open society foundation, Bratislava, Slovakia
2014 – Journalism Award (2011, 2013, 2014), Open society foundation, Bratislava, Slovakia
2013 – Best of Photojournalism – Honorable mention, Magazine Recurring Feature or Series, Best of Photojournalism
2011 – Czech press photo 2009, 2011, Czech press photo, Prague, Czech Republic. Photographer of the year, Central European House of Photography, Bratislava, Slovakia
2009 – Nomination World Press Photo – Joop Swart Masterclass, World Press Photo

Boris Németh, Slovakia Im Lovin It, Liptovská Teplička, 2007, 40 x 60 cm, fotografia, archívny papier “Hahnemuhle fine art baryta” signované, číslované 1/20, rámované
Boris Németh, Slovakia Im Lovin It, Liptovská Teplička
Boris Németh, Slovakia Im LovinIt, Staré Hory, 2009, 40 x 60 cm, fotografia, archívny papier “Hahnemuhle fine art baryta” signované, číslované 1/20, rámované
Boris Németh, Slovakia Im Lovin It, Staré Hory
Boris Németh, Slovakia Im LovinIt, Dukelský priesmyk, 2009, 40 x 60 cm, fotografia, archívny papier “Hahnemuhle fine art baryta” signované, číslované 1/20, rámované
Boris Németh, Slovakia Im Lovin It, Dukelský priesmyk
Boris Németh, Slovakia Im LovinIt, Kokava, 2010, 40 x 60 cm, fotografia, archívny papier “Hahnemuhle fine art baryta” signované, číslované 1/20, rámované
Boris Németh, Slovakia Im Lovin It, Kokava
Boris Németh, Slovakia Im LovinIt, Kokava, 2010, 40 x 60 cm, fotografia, archívny papier “Hahnemuhle fine art baryta” signované, číslované 1/20, rámované

Boris Németh Slovakia Im Lovin It Kokava 1

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.