Malá škola hudobnej improvizácie [ Nový termín ]

MŠHI - LogoVenuješ sa hre na hudobný nástroj a chcel by si naplno rozvinúť svoj tvorivý potenciál? Tak sa prihlás do Malej školy hudobnej improvizácie! S trojicou skúsených lektorov sa prostredníctvom interaktívnych hudobných cvičení staneš na malú chvíľu ozajstným skladateľom. Ba čo viac, na záver si spolu s nimi budeš môcť zahrať pred živým publikom! Workshopy sa budú konať 13. – 15. júla 2020 od 9:00 do 17:00 v divadelnej sále Domu kultúry. Účasť na nich je bezplatná, no musíš sa vopred registrovať. Kapacita je totiž obmedzená na 10 účastníkov.

Prihlásiť sa môžeš telefonicky na 0903 669 609 (Tomáš Bálint), 0905 549 342 (Marian Lacko), e-mailom na ozoxymoron@post.sk alebo priamo v Mestskom kultúrnom stredisku či Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote, a to najneskôr do 12. júla 2020.

Workshopy sú vhodné pre deti a mládež od 12 rokov, no radi na nich privítame aj učiteľov hry na hudobné nástroje, ktorí majú záujem sa s konceptom hudobnej improvizácie bližšie zoznámiť.

Výstupom projektu bude spoločný verejný koncert lektorov a účastníkov workshopov založený na hudobnej improvizácii, ktorý sa uskutoční 15. júla 2020 o 19:00 v divadelnej sále Domu kultúry.

MŠHI - malý_NEW

Lektori:

Štefan Szabó (*1988)

V súčasnosti dokončuje svoje štúdium na Katedre jazzovej interpretácie pod vedením Davida Dorůžku na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Zúčastnil sa viacerých workshopov zameraných na jazz a improvizáciu (Letná jazzová dielňa, Berklee Summer School, Veni Academy). Je autorom hudby k divadelnej rozprávke Jakub s veľkými ušami (Spišské divadlo) a k tanečnému predstaveniu OutSkirts (CPR, New York). Spolupracuje tiež s nezávislým divadelným zoskupením Odivo. Je spoludramaturgom festivalu Projekt Ruiny a cyklu komorných koncertov Hudba v kruhu.

Michaela Turcerová (*1995)

Je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, študijných odborov kompozícia a saxofón. V súčasnosti je pod vedením Luboša Soukupa poslucháčkou jazzovej katedry Akadémie múzických umení v Prahe, kde žije a spolupracuje s viacerý- mi umelcami na pomedzí moderného jazzu, či experimentálnej hudby (George Cremaschi, Concept Art Orchestra, David Petráš, Petr Vrba), no taktiež s Katedrou skladby AMU (Pavel Nesit: 1396). Je držiteľkou niekoľkých ocenení – Grand Prix festivalu Viva Musica!, ceny udelenej za sólo výkon na Krokus Jazz Festiwal v Poľsku, či Award for Excellence na festivale Jazz in the Park v Rumunsku.

Ján Fiala (*1984)

V rokoch 2002 – 2008 absolvoval štúdium bicích nástrojov na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu pod vedením Mgr. Petra Solárika a doc. Istvána Szabóa. V roku 2007 sa stal laureátom Súťaže študentov slovenských konzervatórií. Je absolventom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, Katedry bicích nástrojov. Jeho lektormi boli prof. Martin Opršál, Kamil Slezák, Dan Dlouhý a Radek Tomášek. V rámci štúdia sa zúčastnil viacerých workshopov zameraných na interpretáciu súčasnej hudby, jazz a improvizáciu, komornú hru, biciu súpravu a perkusie (Zoltán Rácz, Dan Weiss, Rez Abbasi, Katarzyna Mycka, László Hudacsek, Bogdan Bácanu, Nebojša Jovan Živkovič, Jeff Ballard, Brian Blade). Spolupracoval s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove, Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, či nezávislým divadelným zoskupením Odivo. Pôsobil v skupine Družina, Percussion Ensemble JAMU a od roku 2008 je členom skupiny Sto Múch. V duu so Štefanom Szabóom sa zameriavajú na interpretáciu skladieb autorov súčasnej hudby, jazzu a vlastných kompozícií. Od roku 2016 pôsobí ako hudobný redaktor RTVS.

Lektori


Tento projekt finančne podporil

FPU

 

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.