MsG: VANISHING POINT – výstava

perexMestská galéria v Rimavskej Sobote  Vás srdečne pozýva na prehliadku výstavy Daniely Chrienovej VANISHING POINT (Miznúci bod). Podľa kurátorky výstavy Martiny Vyskupovej výstava hovorí nielen o dnešnej vizuálnej kultúre, meniacej sa perspektíve pohľadu a o diferencovanom vnímaní reality, ale aj o autentickosti súčasnej vizuálnosti ako výsledku ľudskej činnosti. Výstava potrvá do 2. 10. 2020. Otvorené: po – pi, 9.00 – 17.00 hod. Výstavy Mestskej galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
pozvánka_malá
Názov výstavy „Vanishing Point“ (Miznúci bod) môžeme chápať v zmysle perspektívneho zobrazovania, ktoré Daniela Chrienová často využíva vo svojej tvorivej práci, ale tiež v súvislosti s narábaním s optickými vnemami. Autorka pracuje s dematerializáciou obrazu a jeho opätovnou materializáciou prostredníctvom filtrovaných motívov vytrhnutých z pôvodného kontextu. Maliarske realizácie vznikajú ako výsledok apropriácie predlôh z urbánneho či mediálneho prostredia vo formefotografií alebo zastavených videí, kde je evidentná istá deformácia a neurčitosť. Daniela Chrienová sa sústreďuje najmä na premeny funkcie obrazu v súčasnej spoločnostiovplyvnenejtechnologickým pokrokom a dnešnými vizuálnymi konvenciami.Kľúčové je pre ňu skúmanie našej vnútornej skúsenosti a vlastného zážitkového tokuako dôsledku určitých zobrazovacích, marketingových a interpretačných vizuálnych stratégií (maľby vonkajších reklamných plôch či zaznamenaných sekvencií videí z databázy YouTube a z filmovej produkcie).V rámci sprostredkovanej reality definuje priestor cez prizmu nepriamych informácií a vnemov pôsobiacich na naše zmysly a emocionálne prežívanie (pohľady cez okno či výseky bazénov videných cez hranice úrovne terénu a toku vody). Svoj výtvarný jazyk opiera o princípy a postupy realistickej maľby a narábanie s perspektívou.

SONY DSCPoster, oil and marker on canvas, 120x170cm, 2018

Selekcia nových a starších malieb a akvarelov z niekoľkých kolekcií, ktorým sa autorka dlhodobo venuje, mapuje rozličné mechanizmy prítomné v súčasnom vizuálnom priestore (Window (od 2007), Pause (od 2009), Nedokonalé obrazy dokonalosti (od 2010), Swimmingpool (od 2017)). Tematizuje virtuálne a urbánne priestory teda prostredie, ktoré je organizované človekom. Autorka upriamuje pozornosť na to, ako kontrola a manipulácia sprostredkovaných vnemov ovplyvňuje našu obrazotvornosť a chápanie reality. Zväčša prispôsobenými obrazmi zaznamenaného okamihu si súčasne kladie otázku o zmysle a vnímaní dokonalosti a nereálne nastavených ideáloch krásy.Jedna z novších malieb, ktorá prezentuje jej aktuálny výtvarný a obsahový záujem, je solitérna kompozícia Belowthewatersurface – Plasticsea s príznačným prvkom nepravidelnosti a nejasnosti. Interpretácia detailu prúdenia vody plnej plastového odpadu sa dá pochopiť nielen ako poukaz na transformáciu zrakového vnemu a možnosti vizuálnej skúsenosti.Môžeme ho vnímať aj ako prúd rôznych podnetov, ktoré sú reprodukované v obrazovej skladbe. V širšom zmysle ide o odraz interakcie spoločnosti s určitými hodnotami a stereotypmi so svojím prostredím, ktorá častoústi do krízy každodenného života.

Výklad, olej na plátne, 70x100cm, 2018Výklad, olej na plátne, 70x100cm, 2018

Výstava „Vanishing Point“ hovorí nielen o dnešnej vizuálnej kultúre, meniacej sa perspektíve pohľadu a o diferencovanom vnímaní reality. Daniela Chrienová sa čoraz viac zamýšľa nad autentickosťou súčasnej vizuálnosti ako výsledku ľudskej činnosti, ktorá má vplyv na našu vlastnú existenciu. Na jednej strane so sebou prináša zdanlivú slobodu a voľnosť. Na druhej strane vyvoláva istý nepokoj a odcudzenie pôsobiace nielen na naše pocity ale aj na život človeka v spoločnosti. V dielach je formulovaná myšlienka vzrastajúceho virtuálneho, mediálneho, ale aj spoločenského materializmu a masového konzumu. Rovnako dôležitý je samotný procesvnímania, ktorý v konečnom dôsledku často relativizuje náš kritický úsudok a podvedomie.

SONY DSC40x60cm, olej na plátne, after Paolo Sorrentino movie_There must be the place, 2019

Daniela Chrienová (*1984, Zvolen) absolvovala magisterské (2009) a doktorandské štúdium (2012) na Fakulte výtvarných umení Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri maľby u Stanislava Balka. V roku 2006 sa zúčastnila stáže na Akademii Sztuk Pieknych v poľskej Wrocławi. Je viacnásobnou finalistkou súťaže Maľba – cena nadácie VÚB (2012, 2014 a 2016). Venuje sa maľbe, ktorú prezentovala na samostatných a skupinových výstavách doma i v zahraničí. Autorka žije a tvorí v Banskej Bystrici.

SONY DSCWindow, oil on canvas, 80x100cm, 2019

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.