Adventný koncert s Tituszom Tóbiszom

perexCyklus koncertov vážnej hudby v Rimavskej Sobote uzavrieme v utorok, 8.decembra 2020 o 18.00 hod. v divadelnej sále DK veľkolepým Adventným galaprogramom, v ktorom vystúpia umelci Košického štátneho divadla, sopranistka Tatiana Paľovčíková-Paládiová a domáca hviezda, viacnásobný držiteľ ceny Literárneho fondu, tenorista Titusz Tóbisz. Na klavíri ich sprevádza Júlia Grejtáková. V programe odznejú operné árie a duetá od Pucciniho, Verdiho, Dvořáka a Leoncavalla,

ale aj piesne od Schneidera-Trnavského alebo známe melódie z operety Grófka Marica od Imricha Kálmána. Vstupné 5 €, pre členov Kruhu priateľov hudby 3 €. Lístky v predpredaji (vzhľadom na prísne opatrenia iba v obmedzenom množstve!) si môžete zakúpiť v Kníhkupectve Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote alebo online na stránke kulturars.sk. Koncert finančne podporil Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.

Tóbisz Titusz Rimaszombatban
Az idei komolyzenei koncertsorozat ADVENTI OPERAGÁLÁVAL zárul  2020.december 8-án kedden 18.00 órakor a rimaszombati kultúrházban. A gálán a Kassai Állami Színház művészei, Tatiana Paľovčíková-Paládiová szopránénekesnő és városunk büszkesége, a számos hazai és külföldi szakmai díjjal kitüntetett Tóbisz Titusz tenorénekes szórakoztatja majd a közönséget. Zongorán kísér Júlia Grejtáková. A programban Verdi, Puccini, Dvořák és Leoncavallo operaáriák és duettek, valamint Kálmán Imre Marica Grófnő című művének ismert melódiái hangzanak el. Belépődíj 5 €. Jegyek elővételben (a szigorú biztonsági intézkedések betartása miatt csak korlátozott mennyiségben) a Tompa Mihály Könyvesboltban, illetve online a kulturars.sk oldalon kaphatók. Az Adventi operagála fő támogatói a Művészeti Alap és a Besztercebányai Önkormányzat.
Titusz Tóbiss malý plagát
PROGRAM
M. Schneider-Trnavský: Keby som bol vtáčkom / Titusz Tóbisz
B. Kéler: Árva lány háj a süvegem bokrétája / Tatiana Paľovčíková
A. Dvořák: Když mne stará matka / Titusz Tóbisz
A. Dvořák: Měsíčku na nebi hlubokém z opery Rusalka / Tatiana Paľovčíková
G. Puccini: E lucevan le stelle z opery Tosca / Titusz Tóbisz
G. Puccini: Vissi d’arte z opery Tosca / Tatiana Paľovčíková
G. Puccini: Nessun dorma z opery Turandot / Titusz Tóbisz
G. Verdi: Pace, pace z opery Sila osudu / Tatiana Paľovčíková
R. Leoncavallo: Vesti la giubba z opery Komedianti / Titusz Tóbisz
F. Cilea: Ecco respiro z opery Adriana Lecouvrer / Tatiana Paľovčíková
G. Verdi: Gia nella notte densa – duet z opery Otello / Tatiana Paľovčíková, Titusz Tóbisz
E. Kálmán: Grófka Marica – Vstupná pieseň Marice / Tatiana Paľovčíková
E. Kálmán: Grófka Marica – Hej cigáň / Titusz Tóbisz
E. Kálmán: Grófka Marica – Duet Varaždín / Tatiana Paľovčíková, Titusz Tóbisz
Gesu bambino – talianska koleda / Tatiana Paľovčíková, Titusz Tóbisz
C. Franck: Panis Angelicus / Tatiana Paľovčíková, Titusz Tóbisz
Tichá noc / Tatiana Paľovčíková, Titusz Tóbisz

Tatiana Paľovčíková-Paládiová
absolvovala štúdium spevu na Konzervatóriu v Košiciach pod vedením Ľudmily Šomorjaiovej. Sólistkou Opery Štátneho divadla Košice sa stala v roku 1992 a dodnes tu stvárňuje najvýznamnejšie sopránové roly. Do jej repertoára patria najmä hlavné postavy opier a operiet ako: Donna Elvira v Mozartovom Don Giovannim, Abigail vo Verdiho Nabuccovi, Mrs. Alice Ford vo Verdiho Falstaffovi, Violetta Valery vo Verdiho La Traviate, Zemina vo Wagnerovych Vílach, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Marica v Kálmánovej Grófke Marici,  Sylva Varescu v Kálmánovej Čardášovej princeznej, Rosalinda v Straussovom Netopierovi a iné. Je držiteľkou prémie Literárneho fondu 2006 za postavu Rusalka v rovnomennej opere A. Dvořáka. V roku 2008 získala Výročnú cenu Literárneho fondu za postavu Amelie v opere G. Verdiho Maškarný bál. Spolupracuje so Štátnou filharmóniou v Košiciach aj so Slovenským národným divadlom. Ako členka operného ansámblu Štátneho divadla Košice sa zúčastňuje na európskych operných festivaloch. Pravidelne sa venuje aj koncertnej činnosti.

Titusz Tóbisz
(hrdinný tenor) študoval operný spev na Konzervatóriu v Košiciach pod vedením Juraja Šomorjaia. Následne sa venoval súkromnému štúdiu s rôznymi zahraničnými hlasovými pedagógmi (Gulyás Dénes, Bátori Éva, Danilo Rigosa, Kéringer László). V roku 2012 získal cenu Hlas roka za rolu Jeana Valjeana v muzikáli Bedári v Národnom divadle v Miškovci. Od roku 2014 je sólistom Opery Štátneho divadla Košice. Zároveň spolupracuje ako hosťujúci sólista s ďalšími európskymi opernými domami, napríklad Teatr Wielki v Poznani, Opera na Zamku v Štetíne, Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, Jihočeské divadlo v Českých Budejoviciach, Národní divadlo moravsko-slezské v Ostrave, Národné divadlo v Szegede, Národné divadlo v Budapešti a iné. V súčasnosti tiež s úspechom stvárňuje rolu Jeana Valjeana v Divadle Nová scéna Bratislava, za ktorú získal Cenu ministra kultúry 2019 a Výročnú cenu Literárneho fondu 2020. Na doskách svojho domovského divadla ho v sezóne 2019/2020 môžete vidieť ako Otella vo Verdiho Otellovi, Samsona v Saint-Saënsovom Samsonovi a Dalile či ako Florestana v Beethovenom Fideliovi. Za rolu Otella získal Výročnú cenu Literárneho fondu a  nomináciu na prestížne ocenenie Dosky 2019. Výročnú cenu Literárneho fondu získal aj v roku 2017 za postavu Arindala vo Wagnerovej opere Víly. Ocenený bol za rolu Lacu Klemeňa v Janáčkovej Její pastorkyni: v roku 2019 získal Jihočeskú Tháliu a v roku 2017 bol v užšej nominácii na vzácnu Cenu Českej Thálie. Je držiteľom ceny Harmónia 2018 ako sólista roka v oblasti vážnej hudby.

Júlia Grejtáková
pracuje v Štátnom divadle Košice ako hlavná korepetítorka opery a tiež  pôsobí na Konzervatóriu J.Adamoviča v Košiciach ako korepetítorka speváckeho oddelenia. V sezóne 2014/2015 hosťovala v Slovenskom národnom divadle, tiež spolupracovala so Štátnou operou Banská Bystrica. Okrem stálych zamestnaní úzko spolupracuje so  Štátnou filharmóniou Košice pri uvádzaní vokálnych diel či koncertov. V rokoch  2011 – 2014 bola stálou korepetítorkou svetovej speváckej súťaže Musica Sacra v Ríme. Je organizátorkou a autorkou mnohých projektov, prevažne operných koncertov, ako napríklad Mosty Európy, Česko-slovenské operné nádeje, Verdi Gala, Emozioni in musica, ale aj benefícií pod hlavičkou Rotary Klubu Košice Classic, ako bol koncert Päť dám pre Adama či Srdce na dlani. Organizuje a zabezpečuje rôzne koncerty a vystúpenia podľa požiadaviek organizátorov. Je stálou dramaturgičkou a hlavnou korepetítorkou o.z. Opera Slovakia, s ktorým spolupracuje na projekte Koncert mladých operných talentov v Starom Klíži, na Opernom Gala každoročne v Evanjelickom drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku. Od roku 2015 pravidelne účinkuje na festivale Les Musicales de Louvergny vo Francúzsku, pod vedením talianskeho dirigenta Paola Gatta. V roku 2016 začala úzko spolupracovať so Sonori Ensemble (Poľsko), venuje sa taktiež komornej hudbe. Koncertuje často aj v zahraničí, napr. Taliansko, Poľsko, Maďarsko, Portugalsko, Francúzsko, Monako, Mexiko, Čína, atď.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.