Malá škola hudobnej improvizácie 2021

Malá škola hudobnej improvizácie 2021_štvorecVenuješ sa hre na hudobný nástroj a chcel by si naplno rozvinúť svoj tvorivý potenciál? Tak sa prihlás do Malej školy hudobnej improvizácie, ktorá sa bude konať 13. – 16. júla 2021 na horskej chate v rekreačnej oblasti Kokava-Háj.

S lektormi Štefanom Szabóom, Michaelou Turcerovou a Jánom Fialom sa prostredníctvom interaktívnych hudobných cvičení staneš na malú chvíľu ozajstným skladateľom. Súčasťou workshopu bude aktívne počúvanie hudby, zvukové prechádzky v prírode, turistika aj večerný koncert. Účasť na ňom je bezplatná (vrátane ubytovania a stravy).

Kapacita workshopu je obmedzená na 8 účastníkov, preto je nutné vopred sa registrovať, a to buď telefonicky na 0903 669 609, e-mailom na ozoxymoron@post.sk (stačí uviesť meno, vek a hudobný nástroj) alebo priamo v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote, najneskôr do 1. júla 2021.

Workshop je vhodný pre deti a mládež od 13 rokov, ale aj dospelých hudobníkov, ktorí majú záujem bližšie sa zoznámiť s konceptom hudobnej improvizácie.

Podujatie zakončí spoločný verejný koncert lektorov a účastníkov workshopu, ktorý sa uskutoční 16. júla 2021 v židovskej synagóge v obci Kokava nad Rimavicou.

Malá škola hudobnej improvizácie 2021_malý_2

Lektori:

Štefan Szabó (*1988)

V súčasnosti dokončuje svoje štúdium na Katedre jazzovej interpretácie pod vedením Davida Dorůžku na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Zúčastnil sa viacerých workshopov zameraných na jazz a improvizáciu (Letná jazzová dielňa, Berklee Summer School, Veni Academy). Je autorom hudby k divadelnej rozprávke Jakub s veľkými ušami (Spišské divadlo) a k tanečnému predstaveniu OutSkirts (CPR, New York). Spolupracuje tiež s nezávislým divadelným zoskupením Odivo. Je spoludramaturgom festivalu Projekt Ruiny a cyklu komorných koncertov Hudba v kruhu.

Michaela Turcerová (*1995)

Je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, študijných odborov kompozícia a saxofón. V súčasnosti je pod vedením Luboša Soukupa poslucháčkou jazzovej katedry Akadémie múzických umení v Prahe, kde žije a spolupracuje s viacerými umelcami na pomedzí moderného jazzu či experimentálnej hudby (George Cremaschi, Concept Art Orchestra, David Petráš, Petr Vrba), no taktiež s Katedrou skladby AMU (Pavel Nesit: 1396). Je držiteľkou niekoľkých ocenení – Grand Prix festivalu Viva Musica!, ceny udelenej za sólo výkon na Krokus Jazz Festiwal v Poľsku či Award for Excellence na festivale Jazz in the Park v Rumunsku.

Ján Fiala (*1984)

V rokoch 2002 – 2008 absolvoval štúdium bicích nástrojov na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu pod vedením Mgr. Petra Solárika a doc. Istvána Szabóa. V roku 2007 sa stal laureátom Súťaže študentov slovenských konzervatórií. Je absolventom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, Katedry bicích nástrojov. Jeho lektormi boli prof. Martin Opršál, Kamil Slezák, Dan Dlouhý a Radek Tomášek. V rámci štúdia sa zúčastnil viacerých workshopov zameraných na interpretáciu súčasnej hudby, jazz a improvizáciu, komornú hru, biciu súpravu a perkusie (Zoltán Rácz, Dan Weiss, Rez Abbasi, Katarzyna Mycka, László Hudacsek, Bogdan Bácanu, Nebojša Jovan Živkovič, Jeff Ballard, Brian Blade). Spolupracoval s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove, Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici či nezávislým divadelným zoskupením Odivo. Pôsobil v skupine Družina, Percussion Ensemble JAMU a od roku 2008 je členom skupiny Sto Múch. V duu so Štefanom Szabóom sa zameriavajú na interpretáciu skladieb autorov súčasnej hudby, jazzu a vlastných kompozícií. Od roku 2016 pôsobí ako hudobný redaktor RTVS.

Lektori


Tento projekt finančne podporil Fond na podporu umenia

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.