Výberové konanie na pozíciu kurátor / kurátorka umenia v Mestskej galérii

perexMsKS vypisuje výberové konanie na pozíciu kurátor/kurátorka umenia v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote. Kurátor v zmysle štatútu MG odborne spracúva problematiku súčasného vizuálneho umenia, samostatne realizuje výskumnú, publikačnú a kurátorskú prácu s prihliadnutím na kontext regionálneho umenia, ďalej: aktívne a samostatne realizuje koncepciu výstavnej činnosti, podieľa sa na produkčnej činnosti výstav a na propagácii výstav a celkovej odbornej činnosti galérie,…

 

spravuje Zbierku umenia MG RS, na základe výskumu navrhuje nové akvizície do zbierkového fondu galérie, podáva návrhy konzervátorské a reštaurátorské zásahy, spracúva dokumentáciu zbierok a pod., iniciatívne zabezpečuje mimorozpočtové zdroje financovania, grantové schémy, sponzoring. Viac informácií sa dozviete v PDF dokumente.

 

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.