Klavírny recitál Maroša Klátika

perexMilovníkov vážnej hudby pozývame v utorok, 12. 10. o 18.00 hod. do divadelnej sály DK na tretí koncert Hudobnej jesene. Na klavírnom recitáli Maroša Klátika odznejú skladby od Josepha Haydna, Felixa Mendelssona Bartholdyho, Bedřicha Smetanu a Modesta Petroviča Musorgského. Vstupenky v hodnote 3€ (členovia KPH 2 €) si môžete zakúpiť na mieste pred podujatím, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Program:
1. Joseph Haydn: Andante con Variazioni f mol Hob. XVII/6
2. Felix Mendelssohn Bartholdy: Variations sérieuses op. 54
3. Bedřich Smetana: Fantázia na české národné piesne JB 1:83
4. Modest Petrovic Musorgskij: Obrázky z výstavy, 1. Promenáda I, 2. Gnomus (Škriatok), 3. Promenáda II, 4. Il vecchio castello (Starý hrad), 5. Promenáda III, 6. Tuileries, 7. Bydło, 8. Ballet des poussins dans leurs coques (Balet nevyliahnutých kuriatok), 9. Deux juifs l’un riche et l’autre pauvre (Samuel Goldenberg a Schmuyle), 10. Promenáda IV, 11. Limoges. Le marché. (Trh v Limoges), 12. Catacombae. Sepulorum romanum (Rímske katakomby),13. Con mortuis in lingua mortua (S mŕtvymi rečou mŕtvych), 14. Baba Jaga, 15. La grande porte (Veľká brána Kijevská)
Maroš_Klátik_plagát malý
MgA. Maroš Klátik, ArtD.
vyštudoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave v triede Petra Čermana a na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne pod vedením Aleny Vlasákovej a Jana Jiraského. Doktorandské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Idy Černeckej ukončil kompletným predvedením II. zväzku Dobre temperovaného klavíra od Johanna Sebastiana Bacha. Počas štúdií získal 1. miesto a titul laureáta na The International Competition of Young Performers 2006 (Viedeň), 1. miesto a titul laureáta na Kaukko Sorjonen Foundation 2008 (Jyväskylä, Fínsko), 1. miesto v rámci Yamaha Music Fundation of Europe YMFE 2008 (Brno). Absolvoval majstrovské kurzy zamerané na interpretáciu nemeckej a francúzskej piesne v Lübecku pod vedením Rudolfa Jansena a Christy Pfeiler a tiež International Masterclasses v Meissen u Arkadiho Zenzipera.

V súčasnosti pôsobí na Fakulte múzických umení v Banskej Bystrici ako pedagóg hry na klavíri. Okrem toho pôsobí tiež na Konzervatóriu v Bratislave. Svoje vzdelanie rozširuje návštevami prednášok Metodického centra JAMU v Brne. Je členom porôt interpretačných súťaží v rámci Slovenska.

Popri sólovej koncertnej činnosti sa venuje komornej spolupráci so slovenskými interpretmi (Ivica Gábrišová, Eva Varhaníková, Juraj Tomka, Dominik Gál, Mucha Quartet, Marta Beňačková a iní). Účinkoval na festivaloch ako Bratislavské hudobné slávnosti, Albrechtina, Chopin Festival Gaming, Pažaislio muzikos festivalis Kaunas a iné.

Ako sólista a komorný hráč koncertoval v mnohých krajinách Európy, Ázie a USA. Spolupracoval s Moravskou filharmóniou Olomouc, Janáčkovým akademickým orchestrom, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Západočeským symfonickým orchestrom Mariánske Lázně, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu Bratislava. Účinkoval na mnohých hudobných festivaloch ako Janáčkov festival Brno, Galéria hudby Nitra, Musica nobilis Spiš, Pianoforte fest Meissen. Nahral niekoľko CD so sólovou a komornou literatúrou.

Dalšie koncerty

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.