NOC v galérii

perexVšetkých milovníkov výtvarného umenia pozývame v sobotu, 14. 5. 2022 do priestorov Mestskej galérie na podujatie NOC v galérii. V čase od 16.00 – 18.00 hod. bude prebiehať komentovaná prehliadka výstavy „Marek Jarotta, Núdzový stav“ s autorom a kurátormi výstavy Luciou Jarotta a Štefanom Balázsom. Následne až do 21.00 hod. bude prezentácia publikácií vydaných Mestskou galériou: monografia Marie Bartuszovej, monografický katalóg Štefana Balázsa a Zborník textov a obrazovej dokumentácie výstavnej činnosti od roku 2017.

Marek Jarotta Núdzový stav pozvánka na šírku

Prvá monografia sochárky Marie Bartuszovej predstavuje dielo našej najvýznamnejšej umelkyne, ktoré je objavené a zhodnotené v medzinárodnom kontexte. Očakávanou je aj pripravovaná výstava autorky v Tate Modern v Londýne v roku 2022.
Editorka: Gabriela Garlatyová, historička umenia, kurátorka Archívu Marie Bartuszovej v Košiciach a Mestskej galérie v Rimavskej Sobote.
Autori esejí:

Supervízia nad obrazovou časťou, výber fotografií a vizuálny koncept: Anna Bartuszová, Soňa Bartuszová.
Grafický dizajn: Matúš Lelovský.

Monografický katalóg Š. Balázsa predstavuje jeho tvorbu výberom malieb a kresieb z ostatných 10 rokov a prináša bohatý obrazový prehľad členený do troch oddielov: Kruhy, Siete a špirály, Krčenie plochy – skladanie tvaru – nájdenie nového tvaru. Tri odborné štúdie, prvá od historičky umenia Evy Kapsovej, ďalej od teoretičky umenia a kurátorky Aleny Vrbanovej, ktorá sa tvorbe Š. Balázsa dlhodobo a prínosne venuje a eseje od historičky umenia a pamiatkárky Zuzany Labudovej pojednávajú o kontextualite diela Š. Balázsa, tematike a jeho programe ako aj o jeho špecifických autorských prístupoch. Úvodnú štúdiu pripravila G. Garlatyová, editorka publikácie. Grafickým dizajnérom knihy je Patrik Ševčík.

ŠB vrch

Zborník textov a obrazovej dokumentácie výstavnej činnosti od roku 2017 v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote.
Autori textov: Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Juraj Čarný, Krisztián Szabó, Juliana Mrvová, Katarína Damjanovová, Norbert Lacko, Štefan Balázs, Marianna Brinzová, Martina Vyskupová, Zuzana Gažíková, Róbert Repka, Martina Bábinová, Jana Babušiaková, Viktor Čech
Autori publikovaných diel: Patrícia Koyšová, Juliana Mrvová, Martin Knut, Peter Rónai, Boris Németh, Mira Gáberová, Jana Bialová, Rastislav Sedlačík, Dominika Kačkošová, Ľudmila Machová, Daniela Chrienová, Pavol Rusko, Juraj Rattaj, Juraj Florek, Juraj Toman, Erika Miklóšová, Kati Madarász Decsi, Martin Kudla, Daniela Krajčová, Viktor Fuček
Autori fotografií: Vlado Eliáš, Marek Halász, Michal Huba, Eva Benková (aj predtlačová príprava), Dominika Jackuliaková, Archív MG RS: Štefan Balázs, Attila Gecse
Grafický dizajn: Patrik Ševčík

zborník vrch

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.