JANÁČKOVO KVARTETO

perexV utorok, 24. mája 2022 o 18.00 hod. v divadelnej sále DK vystúpi JANÁČKOVO KVARTETO z Brna v zložení Miloš Vacek/prvé husle, Richard Kružík/druhé husle, Jan Řezníček/viola a Břetislav Vybíral/violončelo. Na treťom koncerte 42. ročníka Hudobnej jari si budeme môcť vypočuť skladby od Franza Schuberta, Fritza Kreislera a Leoša Janáčka. Vstupné: 5€ / 3€ pre členov KPH. Predaj vstupeniek na mieste. Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

PROGRAM
Franz Schubert: Kvartetní věta, op. Posth.
Allegro assai

Fritz Kreisler:  Smyčcový kvartet a moll
Fantasia
Allegro vivo, con spirito
Einleitungund Romanze
Finale. Allegro moderato

prestávka

Leoš Janáček: II. Smyčcový kvartet „Listy důvěrné“
Andante. Con moto. Allegro
Adagio. Vivace
Moderato. Adagio. Allegro
Allegro. Andante. Allegro

JANÁČKOVO KVARTETO
vzniklo na brnianskom konzervatóriu v roku 1947. Rýchlym dozrievaním a najmä výbornou interpretáciou diela Leoša Janáčka získal súbor právo nazývať sa menom svojho  milovaného skladateľa. V roku 1955 kvarteto, v zložení Jiří Trávníček, Adolf Sýkora, Jiří Kratochvíl a Karel Krafka, išlo na svoje prvé turné do zahraničia a po niekoľkých rokoch jeho koncertná činnosť pokrývala všetky kontinenty. Janáčkovo kvarteto úspešne reprezentovalo česko-moravskú interpretačnú tradíciu v 55 štátoch a na významných svetových festivaloch, ktoré zaujali renomované nahrávacie štúdiá o vzájomnú spoluprácu. Z bohatej diskografie súboru boli dva tituly ocenené Grand Prix de l´Académie de Charles Cros a jeden získal cenu Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Súbor účinkuje už vyše sedemdesiat rokov, čo si vyžiadalo zavedenie osobných zmien, avšak jeho interpretačný kánon a expresívny prejav stále tvoria tradičný obraz hry Janáčkovo kvarteta. V Rimavskej Sobote si ho po 30 rokoch môžeme vypočuť v zložení Miloš VACEK, Richard KRUŽÍK, Jan ŘEZNÍČEK a Břetislav VYBÍRAL.

Janáčkovo_Kvarteto_malý

MILOŠ VACEK
Študoval v Brne hru na husle na konzervatóriu a na Janáčkovej akadémii múzických umení. V roku 1982 sa zúčastnil národnej súťaže Beethovenov Hradec, kde mu bola udelená štvrtá cena. O štyri roky neskôr získal diplom na husľovej súťaži v Písku a na medzinárodnom festivale Pražské jaro. V roku 1987 sa stal členom Slovenského komorného orchestra. Od roku 1995 je pedagógom brnianskeho konzervatória a od roku 2003 učí aj na JAMU.

RICHARD KRUŽÍK
Študoval hru na husle u S. Tomáška, na brnianskom konzervatóriu u B. Kotmela a na Janáčkovej akadémií múzických umení u R. Šťastného. Husľové vzdelanie si doplnil na Universtat für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Jana Pospíchala. Zúčastnil sa majstrovských kurzov Václava Hudečka a ďalších v nemeckom Weirkersheimu. Od roku 2003 pôsobí na brnianskom konzervatóriu ako pedagóg husľovej hry a od roku 2006 aj ako umelecký vedúci a dirigent Moravského komorného orchestru. Vystupuje ako sólista s komornými orchestrami a je členom Matysovho kvarteta. V rokoch 2002-2015 bol členom Filharmónie Brno.

JAN ŘEZNÍČEK
Vyštudoval hru na husle na brnianskom konzervatóriu a na JAMU. Krátky čas bol huslistom Štátnej filharmónie Brno. Od roku 1986 do roku 2008 bol členom Moravského kvarteta. V roku 1996 absolvoval štúdium hry na viole na Janáčkovej akadémií v Brne u Prof. Jiřího Kratochvíla. Od roku 1990 vyučuje na Konzervatóriu v Brne. Od roku 2000 do roku 2008 bol violistom Štátnej filharmónie Brno. Od roku 2008 je členom Janáčkovo kvarteta. V súčasnosti vyučuje na Janáčkovej akadémii múzických umení.

BŘETISLAV VYBÍRAL
Ako desaťročný zvíťazil na celoštátnej violončelovej súťaži v Ústí nad Orlicí, kde víťazstvo o dva roky neskôr zopakoval. V roku 1967 vyhral medzinárodnú súťaž  Concertino Praga. Po absolvovaní štúdia na brnianskom konzervatóriu pokračoval v štúdiu na JAMU. Počas štúdií zvíťazil na violončelovej súťaži Beethovenov Hradec a sa zúčastnil súťaže Pražská jar. V roku 1980 sa stal koncertným majstrom operného orchestru Janáčkovo divadla a od roku 1984 je členom Janáčkovo kvarteta. Súčasne pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu v Brne.

Ďalší koncert

MUCHOVO KVARTETO
Vystúpi v  piatok, 17. júna 2022 o 19.00 hod. v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v rámci celoštátnej súťažnej prehliadky neprofesionálnych inštrumentalistov Divertimento musicale. Účinkujú: Juraj Tomka / prvé husle, Jozef Ostrolucký / druhé husle, Veronika Kubešová / viola a Pavol Mucha / violončelo.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.