Ensemble Thesaurus Musicum

perexSrdečne Vás pozývame v utorok, 4.10. o 19.00 hod. do rímskokatolískeho kostola na druhý koncert 42. ročníka Hudobnej jari. Privítame hudobné teleso Ensemble Thesaurus Musicum, ktoré sa svojou interpretáciou zameriava na komornú vokálnu a inštrumentálnu hudbu 16. – 18. storočia európskej proveniencie. Vstupné: 5€ / 3€ pre členov KPH. Predaj vstupeniek na mieste. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

plagát_malý

Súbor Ensemble Thesaurus Musicum vznikol v roku 2015. Svojou interpretáciou sa zameriava na komornú vokálnu a inštrumentálnu hudbu 16. – 18. storočia európskej proveniencie. Členovia svoje aktivity orientujú aj muzikologicky a  snažia sa o oživovanie skladieb z územia dnešného Slovenska v 16. – 18. storočí. Súbor sa predstavil v rámci viacerých významných podujatí a festivalov, ako je napríklad účinkovanie na Oravskom hrade, v Mirbachovom paláci v Bratislave, v Prešove v rámci lutnového festivalu Musica Testudinis, vo Viedni v rámci podujatia Singe Seele Gott zum Preise, v Leviciach v rámci podujatia Noc hudby alebo na spišskom festivale Musica Nobilis. Súbor sa predstavil aj v Českej republike, v rámci festivalu Theatrum Kuks a Litomyšlské dny barokní tradice. Hráči súboru skladby interpretujú na kópiách originálov historických nástrojov.

program

Mgr. Michal Hottmar, PhD. (*1974) svoje štúdium zameral na muzikológiu a starú hudbu v Bratislave na FF UK, kde získal aj titul PhD. z oblasti Dejiny a teória hudby so zameraním sa na pamiatky lutnovej hudby na území dnešného Slovenska v 16. – 17. storočí. Hudobno-interpretačná činnosť Michala Hottmara spočíva v interpretácii pamiatok lutnovej hudby domácej ako aj zahraničnej proveniencie. Svoje interpretačné schopnosti zdokonaľoval na interpretačných kurzoch v triedach významných lutnistov ako P. O´Dette, P. Beier, A. Abramovich, M. Študent, J. Čižmář, Igor Davidovics. Lutnovú interpretáciu študoval na Akadémii starej hudby MU v Brne. Michal Hottmar je členom Európskeho lutnového orchestra, s ktorým účinkoval v Taliansku, Holandsku a Nemecku. Je člen anglickej, americkej, talianskej a českej lutnovej spoločnosti, umelecký vedúci a dramaturg festivalu Musica Testudinis Slovacca, riaditeľom a dramaturgom festivalu starej hudby Florilegium Musicum Žilina a súboru Ensemble Thesaurus Musicum. Michal Hottmar je autorom prvej vedeckej monografie o lutnovej hudbe na území dnešného Slovenska v 16. – 18. storočí, je autorom mnohých odborných článkov v oblasti historickej hudby doma aj v zahraničí, je členom Medzinárodnej muzikologickej asociácie so sídlom v Bazilei, prednášal na medzinárodných vedeckých kongresoch v Poľsku, Rakúsku, Francúzsku a inde.

Alexander Botoš (1995) študuje odbor Teorie a provozovací praxe staré hudby na Masarykovej univerzite v Brne a hru na violončele na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných kurzov historicky poučenej interpretácie hudby 16. – 18. storočia. Spolupracoval o. i. s Orchestrom Štátnej opery v Banskej Bystrici, West Virginia Youth Symphony a taktiež s osobnosťami ako Dalibor Karvay, Marián Čekovský, Miroslav Žbirka, dirigentami ako Patrick Cohen-Akenine, Sebastién Fournier, Igor Dohovič, Karol Kevický, Jakub Kydlíček, Robert Turizziani a ďalší. Nahral niekoľko nahrávok pre Slovenský rozhlas a množstvo CD. Často sa zúčastňuje na mnohých interpretačných súťažiach, sólových či komorných, kde sa umiestňuje na popredných miestach. Roku 2016 obsadil 1. miesto na súťaži v rámci Letní školy barokní hudby v Holešove. Ako sólista sa predstavil na Znojemskom hudobnom festivale so súborom Czech Ensemble Baroque. Je zakladajúcim členom súboru Musica mysteriosa a umeleckým vedúcim súboru Serum Serpentis.

Stanislava Maggioni rod. Dubanová, spev začala študovať na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, neskôr pokračovala na VŠMU. Po ukončení štúdia dostala ponuku prehĺbiť svoje skúsenosti v opernom štúdiu Kunstuniversität für Musik und darstellende Kunst v Grazi, kde účinkovala tri roky v operných a koncertných produkciách. Už počas štúdia hosťovala v Slovenskom národnom divadle a v Opere Štátneho divadla Košice. Koncertne spolupracovala so Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym orchestrom Žilina a s komorným orchestrom Capella Istropolitana. Predstavila sa na mnohých festivaloch ako Medzinárodný operný festival Smetanova Litomyšl, Komorné dni J.N. Hummela a i. Je držiteľkou viacerých ocenení zo speváckych súťaží: na Medzinárodnej speváckej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch získala 1.miesto (kategória Pieseň), 3.miesto (kategória Opera) a Špeciálnu cenu za najlepšiu interpretáciu Dvořákovej piesne. Na Medzinárodnej speváckej súťaži v Prahe Ad honorem Mozart získala Cenu novinárov a na prestížnej Medzinárodnej speváckej súťaži Hans Gabor Belvedere vo Viedni postúpila do semifinále. V roku 2019 úspešne absolvovala doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializovala na interpretáciu talianskej piesne. Pravidelne spolupracuje s Nadáciou Jána Cikkera – v spolupráci s huslistom Petrom Michalicom absolvovala mnohé koncerty a predstavila sa aj na Medzinárodnom festivale Pod diamantovou klenbou v Kremnici. Momentálne je pedagógom spevu na Katedre hudby Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a venuje sa koncertnej činnosti.

Sylvia Urdová absolvovala hru na organe a dirigovanie zboru na Konzervatóriu v Bratislave (odbor Cirkevná hudba) a hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde obhájila dizertačnú prácu z oblasti stredovekej hudby. Gregoriánsky chorál študovala vo Viedni (Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien). V súčasnosti študuje hru generálbasu a čembala na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (odbor Stará hudba). Umelecky vedie vokálny súbor Schola Minor zameraný na interpretáciu gregoriánskeho chorálu a stredovekej polyfónie. Je organistkou vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave, kde umelecky vedie vokálno-inštrumentálny súbor Františkánska schóla Bratislava. V muzikologickom výskume sa zameriava na dejiny hudby (najmä stredovek a obdobie od 18. storočia do súčasnosti). Je členkou vokálneho ansámblu špecializovaného na gregoriánsky chorál Schola Resupina vo Viedni.

dalšie koncerty

 

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.