Klavírny recitál Fülöpa Ránkiho

Ránky perexVšetkých milovníkov krásnej hudby pozývame v utorok, 22. 11. o 18.00 hod. do divadelnej sály DK na posledný koncert Hudobnej jesene 2022, ktorý bude venovaný 140. výročiu narodenia hudobného skladateľa Zoltána Kodályho. Jeho dielo zaznie v podaní  mladého virtuóza z Maďarska, Fülöpa Ránkiho, ktorý pochádza zo známej muzikantskej rodiny a už ako trojročný začal podľa sluchu hrať na klavíri.  Vstupné: 5€ / 3€ pre členov KPH. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

PROGRAM:

  1. Meditácie na motívy C.Debussyho / Meditáció Debussy egy motívuma fölött (1907)
  2. Valsette (1910)
  3. Deväť klavírnych skladieb (1910): Lento, Andante poco rubato, Lento – Andante, Allegretto scherzoso, (quos ego…) Furioso, Moderato triste, Allegro giocoso, Allegretto grazioso, Allegro commodo, burlesco
  4. Sedem skladieb na klavír (1918): Lento, Székely keserves (Rubato, parlando), “-il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville-” (Allegretto malinconico), Epitaf/Sírfelirat (Rubato), Tranquillo, Székely nóta (Poco rubato), Rubato
  5. Tance z Marosszéku/Marosszéki táncok (1927) 

Ránki_plagát na stránku

Fülöp Ránki

je synom medzinárodne uznávaných a známych klavírnych virtuózov, Edity Klukon a Dezsőa Ránkiho. Narodil sa v Budapešti  a ako trojročný začal podľa sluchu hrať na klavíri. Jeho prvá učiteľka klavíra bola Erika Becht a navštevoval aj hodiny u Edity Hambalkó. Magisterské štúdium ukončil na Akadémii múzických umení Ferenca Liszta v Budapešti. Počas štúdia jeho učiteľmi boli Jenő Jandó, István Lantos a Rita Wagner. Od roku 2021 učí  externe na Akadémii Ferenca Liszta a zároveň tu dokončuje aj doktorandské štúdium.

 

Okrem najvýznamnejších maďarských koncertných sál vystupoval už vo viacerých štátoch v Európe (Portugalsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Turecko) a v Ázii. Zúčastnil sa na klavírnom festivale La Roque d´Anthéron, na Festivaloch La Folle Journév Nantes (Francúzsko) a v Tokiu (Japonsko). Ako sólista hosťoval v Národnej filharmónii v Budapešti, v orchestri Concerto Budapest, v symfonickom orchestri Maďarského rozhlasu ale aj v symfonickom orchestri v Porte. Pracoval s vynikajúcimi dirigentmi ako Zsolt Hamar, Heinz Holliger, András Keller, Zoltán Kocsis, Gábor Takács-Nagy, Gilbert Varga alebo Tamás Vásáry.

 

Fülöp Ránki pravidelne vystupuje aj so svojimi rodičmi s programom skladieb pre tri klavíry  od Bacha, Mozarta, či Barnabáša Dukaya, ktorú im skladateľ venoval.  Fülöp Ránki predniesol aj ďalšie sólové diela Barnabása Dukaya a pod dirigentskou taktovkou Zoltána Rácza ako prvý interpretoval v Maďarsku aj dielo Oliviera Messiaena Od  kaňonu po hviezdy…

 

V roku 2016 získal Fülöp Ránki Cenu Junior Prima, v roku 2017 Cenu Talent festivalu Cziffra. V roku 2021 vyšlo jeho prvé CD vo vydavateľstve Naxos, na ktorom hrá Bartókove diela.

 

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.