TRIO I(N)SPIRAZIONE

perexVšetkých milovníkov krásnej hudby pozývame v utorok, 14. 3. 2023 o 18.00 hod.  do divadelnej sály DK na prvý koncert 43. Hudobnej jari. Privítame TRIO I(N)SPIRAZIONE v zložení: Lucia Pintérová/ flauta, Barnabás Kollárik/ klarinet a Viera Bartošová/ klavír. V programe odznejú skladby F. Schmitta, D. Šostakoviča, J. Sixta a J. Cikkera. Vstupné: 5€ / 3€ pre členov KPH. Predaj vstupeniek na mieste. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

PROGRAM

Florent Schmitt (1870 – 1958): Sonatineen trio op. 85pre klavír, flautu a klarinet, I. Assezanimé, II. Assezvif, III. Trèslent, IV. Animé

Dmitrij Šostakovič  (1906 – 1975): Štyri valčíky pre flautu, klarinet a klavír  (úprava Levon Atovmjan), I. Jarný valčík –Allegretto  – klarinet a klavír, II. Vtipný valčík – Allegretto scherzando  – flauta a klavír, III. Valčík – Tempo di valse  – flauta, klarinet a klavír, IV. Valčík pre verklík – Allegretto  – flauta, klarinet a klavír

Jozef Sixta  (1940 – 2007): Hudba pre flautu, klarinet a klavír

Ján Cikker (1911 – 1989): Sonatína op. 12 č. 1   pre flautu, klarinet a klavír (úprava Bohumil Urban), I. Allegro fresco, II.  Vivo

TRIO_INSPIRAZIONE_plagát malý

Lucia Pintérová

študovala Magisterský študijný program v Stavangeri odbor flauta a hudba u prof. Vidara Austvika. V Prahe pôsobila na poste 1. a 2.flauty v Českom národnom symfonickom orchestri, absolvovala turné vo Viedni, Maroku, Španielsku. V Nórsku vystupovala na rôznych sólových aj komorných koncertoch napr. vo Filharmónii v Stavangeri, v Oslo, v Bergene a inde. Pedagogicky pôsobila na ISMFA (International School of Music and Fine Arts Praha) i v Stavangeri. Spolupracovala s niektorými ďalšími orchestrami v Čechách, vo filharmónii v Hradci Králové ako 1.a 2.flautistka, ako sólistka účinkovala s orchestrom v Příbrame.  V poslednom čase sa zúčastnila na realizácii CD nahrávok – Ľuboša Šrámeka, Elia Kači,  Jana Krčmárová. Spoluúčinkovala na koncertnom projekte a na jeho nahrávaní Petra Adamova spolu s hudobníkmi Jurajom Griglákom, Martinom Valihorom a Pavlom Bodnárom. Nedávno vydala CD slovensko-francúzskych skladateľov v spolupráci s klaviristkou Vierou Bartošovou a klarinetistom  Barnabásom Kollárikom . Naďalej sa venuje koncertnej aj pedagogickej činnosti.

Barnabás Kollárik

je absolventom Konzervatória (prof. Peter Drlička) a VŠMU (prof. Alexander Stepanov) v Bratislave. Zúčastnil sa majstrovských a interpretačných kurzov pod vedením Igora Armaniho, Bélu Kovácsa, Gábora Vargu a Istvána Vargu. Počas štúdia sa úspešne zúčastnil celoštátnych aj medzinárodných súťaží. Aktívne sa venuje nielen klasickej, ale aj jazzovej a populárnej hudbe. Študoval na jazzovom konzervatóriu Egressy Béniho v Budapešti. V minulosti pôsobil v Slovenskej filharmónii ako zastupujúci klarinetista. V súčasnosti pôsobí vo viacerých zoskupeniach: Ensemble Spectrum, JazzLab Project, Ansámbel Asynchronie.

Viera Bartošová

študovala hru na klavíri na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u prof. Juraja Mašindu a na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave v triede prof. Miloša Starostu. Ukončila ju s Cenou ministra školstva „za vynikajúce študijné a umelecké výsledky“. V roku 1985 získala štipendium francúzskej vlády. V Paríži pracovala pod vedením vynikajúceho klaviristu a pedagóga Dominika Merleta. Zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných klavírnych súťaží – J. S. Bacha v Lipsku (1984), Paola Denzuna Capri (1990), CIEM v Ženeve (1990). Ako sólistka vystúpila so Slovenskou filharmóniou, s Košickou filharmóniou a so súborom Mladí bratislavskí sólisti. Na medzinárodných festivaloch Bratislavské hudobné slávnosti, Večery novej hudby a Nová slovenská hudba prezentovala najmä súčasnú tvorbu. Okrem sólistických aktivít sa Viera Bartošová venuje zanietene komornej hudbe (dlhoročná umelecká spolupráca ju viaže so švajčiarskou flautistkou Brigitte Buxtorfovou a slovenským huslistom Petrom Michalicom). Vystupuje na koncertných pódiách na Slovensku i v zahraničí (takmer všetky krajiny Európy a Kanada). Predstavila sa na rôznych hudobných festivaloch, spolupracovala s mnohými významnými sólistami a telesami. Od roku 1986 pedagogicky pôsobí na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Fotka 2

Ďalší koncert Hudobnej jari 2023

11.4.2023 v Rímskokatolíckom kostole
Vox humana
Účinkujú: Nóra Király (harfa, spev), Csaba Nagy (lutna) a Sándor Szászvárosi (viola da gamba)

Členovia Kruhu priateľov hudby môžu členský príspevok na rok 2023 vo výške 3€  uhradiť pred koncertom.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.