OFICIÁLNE STANOVISKO ZAMESTNANCOV K ODSTÚPENIU MILANY JUTKOVEJ Z POSTU RIADITEĽKY MSKS

StanoviskoV utorok, 28. februára 2023, sme prijali správu o odstúpení Ing. Milany Jutkovej z postu riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote.

My, zamestnanci MsKS, sme presvedčení, že počas jej vedenia naša inštitúcia napredovala a otvárala sa čoraz širšiemu publiku. Vytvárala pre nás slobodný priestor na realizáciu, vďaka čomu mohli na pôde MsKS vzniknúť nové projekty ako Kvízmajster, Konfereska, Sobotský Jazztival, folklórny festival Pod sobotskou bránou, Seniorfest, Lokál, Malá škola hudobnej improvizácie či multižánrový festival FRAJ, ktorý navštevujú diváci z celého Slovenska, ako aj výstavná činnosť a tvorivé dielne Mestskej galérie. Pod jej vedením sme do Rimavskej Soboty priniesli množstvo skvelých a úspešných divadelných predstavení, muzikálov či hudobných vystúpení, vrátane koncertov vážnej hudby, ktoré sa v našom meste tešia už viac ako 40-ročnej tradícii. Prispela tiež k znovuotvoreniu letného kina v amfiteátri, po ktorom Rimavskosoboťania roky volali, či k vzniku nového klubového priestoru v bábkovej sále Domu kultúry.

Okolnosti odstúpenia Milany Jutkovej z pozície riaditeľky MsKS nás však znepokojujú. Vo verejnom priestore totiž zaznievajú informácie, ktoré nás vedú k otázke, či nebola k svojej rezignácii dotlačená na základe zákulisných politických dohôd. Sme presvedčení, že MsKS potrebuje, aby na jeho čele stál človek s patričným morálnym a odborným kreditom, ktorý má profesijný vzťah ku kultúre a umeniu, a nie politický nominant. Žiadame preto, aby uvedené kvality boli pri novom výberovom konaní zohľadnené a všetkých občanov a občianky mesta prosíme, aby jeho priebeh s úprimným záujmom sledovali.

Zamestnanci Mestského kultúrneho strediska, Mestskej galérie a Kina Orbis v Rimavskej Sobote

A Városi Művelődési Központ munkatársainak állásfoglalása Milana Jutková igazgatónő lemondásával kapcsolatban

2023. február 28-án kedden értesültünk Milana Jutková igazgatónő lemondásáról.

Nekünk, a kultúrház alkalmazottainak meggyőződésünk, hogy intézményünk az igazgatónő vezetése alatt fejlődött és egyre szélesebb rétegeket szólított meg. Az igazgatónő teret adott új kezdeményezéseknek, így indíthattunk el olyan sikeres pályázatokat, mint a Kvízmajster, a Konfereska, a Sobotský Jazztival, a Pod sobotsou bránou folklórfesztivál, a Seniorfest, a Lokál, a Zenei improvizáció kis iskolája vagy a FRAJ fesztivál, melyre egész Szlovákiából érkeznek látogatók, de említhetjük a Városi Galéria kiállításait és kézműves műhelyeit is. Vezetése alatt számos kiváló és sikeres színházi előadást láthattak az érdeklődők, musicaleket, zenés fellépéseket és komolyzenei koncerteket. A szabadtéri mozi újraindításával hozzájárult a rimaszombatiak többéves kérésének kielégítéséhez és lehetővé tette egy új klubhelyiség kialakítását is a kultúrház bábtermében.

Milana Jutková távozásának körülményei a VMK igazgatói posztjáról nyugtalanítóak. Olyan információk kerültek nyilvánosságra, melyek felvetik a kérdést, hogy nem politikai nyomás alatt, politikai háttérmegegyezések miatt hozta-e meg a döntését. Meggyőződésünk, hogy a Városi Művelődési Központnak egy erkölcsileg és szakmailag erős, a kultúrához és a művészethez professzionálisan kötődő igazgatóra van szüksége, nem pedig politikai jelöltre. Kérjük, hogy ezt a tényt az álláspályázaton tartsák szem előtt, s kérjük a város polgárait, kövessék figyelemmel az álláspályázat elbírálásának menetét.

A Városi Művelődési Központ, a Városi Galéria és az Orbis mozi alkalmazottai

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.