Prvý šachový klub RS

PŠK RS perexKlub srdečne privíta všetkých záujemcov o šachovú hru. Tréningy sa konajú každý štvrtok od 17.00 do 21.00 hod v Bábkovej sále Domu kultúry na Nám. Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote – vchod cez Espresso DK. V prípade záujmu kontaktujte predsedu klubu Štefana Galdíka, mobil: 0903 829 248.

Prvý šachový klub Rimavská Sobota je neziskovým občianskym združením s právnou subjektivitou. Je zameraný na mnohé oblasti týkajúce sa  šachovej hry, predstavujúce účasť v súťažiach družstiev i jednotlivcov v praktickom i rýchlom šachu, usporadúvaní šachových turnajov, vedení šachových krúžkov detí a mládeže a celkovej propagácii a popularizácii šachu. Svojou činnosťou chce nadviazať na bohatú šachovú históriu Rimavskej Soboty, ktorá sa v sezóne 1994/95 stala majstrom Slovenskej republiky v súťaži družstiev v praktickom šachu.

Tréning

Klub bol založený už v roku 1996, ale od roku 2000 jeho činnosť stagnovala. Intenzívnejšia aktivita nastala v roku 2011 po jeho znovuobnovení. Klub je členom Slovenského šachového zväzu, na ktorého stránke je možné sledovať aktuálne šachové dianie. V súčasnosti má klub 26 členov. Aktívne hrá v 3. lige súťaži družstiev banskobystrického kraja. V sezóne 2012/13 skončil na celkovom 9. mieste z 20-tich účastníkov. V rámci propagácie šachu je zapojený aj do náborovej 4. ligy súťaže družstiev, a to hneď s dvoma družstvami B a C. Výsledky, tabuľky a výkony hráčov zo šachových zápasov je možné sledovať na internetových stránkach pre 3.ligu pre 4. ligu. Pozvánky na zápasy a spravodajstvo o ich priebehu je možné získať na stránke regionálnych internetových novín www.rimava.sk
Aktívnej práci s deťmi a mládežou sa klub venuje prostredníctvom vedenia šachových krúžkov na základných školách Š. M. Daxnera a P. Dobšinského v Rimavskej Sobote. Tieto školy sú zapojené do celoslovenského projektu Šach na školách, organizovaných celosvetovou šachovou organizáciou FIDE.

kruzok ZS DS

Od roku 2011 klub usporadúva Otvorený šachový turnaj pre všetkých v tzv. Rapid rýchlom šachu o putovný pohár primátora mesta.

Šachový turnaj

V rámci popularizácie šachu usporiadal klub počas XXXI.Gemersko-malohontského jarmoku propagačnú akciu s názvom Zahrajte si šachy.

Na námestí

Galdik StefanKontakt:
Ing. arch. Štefan Galdík, predseda klubu
email: galdikova@rsnet.sk
mobil: 0903 829 248

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.