Rimavskosobotskí bábkari pozývajú na premiéru novej hry

karneval perexBábkarský súbor dospelých BADIDO uvedie v stredu 1. 4. o 18.00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Rimavskej Sobote verejnú generálku bábkovej hry s maskami s názvom Karneval na popravisku. V minulom roku sme si pripomenuli 25. výročie od  založenia súboru, ktorý od vtedy nepretržite pracuje pri MsKS. Príbeh Karneval na popravisku napísal podľa renesančnej lyriky a troch príbehov z Boccacciovho Dekameronu Karel Brožek. Pre súbor ho upravil a režíroval Ľubo Šárik. V inscenácii zaznejú pekné pesničky a kolektívna herecká výpoveď smeruje skôr k staršiemu publiku.

Rimavskosobotskí divadelníci: Pavel Belán, Naďa Garajová, Helena Chrenková, Patrícia Košinová, Eva Weiterschützová, Oskar Vígh, Miroslav Kopec a Roman Čarnoký, ktorí v predstavení účinkujú, sľubujú divákom a fanúšikom bábkového divadla príjemný umelecký zážitok popretkávaný úsmevnými situáciami na javisku. Inscenácia Karneval na popravisku vznikla s podporou Ministerstva kultúry SR.

osoby a obsadenie

Slovo o hre
Autor scenára, Karel Brožek a upravovateľ Ľubo Šárik použili montáž prác renesančných, stredovekých aj barokových autorov a postavili tak vedľa seba úsvit aj súmrak renesancie, vek rozumu a vek viery. Tak, ako nemožno inscenovať karneval, lebo karnevalom sa žije, aj Šárik si uvedomuje, že príbeh sa vytváraním pred divákom tvorí ako sieť protikladov dvoch foriem existenciálnej podstaty stredovekej kultúry: ľudovej karnevalovej zábavy a verejného popraviska. Podobne kriticky zobrazuje svet aj Sebastian Brant v lodi bláznov.

Svet prevrátených hodnôt sa opiera o milostné príbehy z Dekameronu, ale v karnevalizácii sa vedľa nich prenesieme ponad štyri storočia, aby sme spoznali nemennosť istých zakorenených neduhov a stále prítomnú ľudskú malosť a slabosť. Šárik vie, že striktný príbeh nemôže odkryť všetky javové stránky života a tak, ako karneval, aj on tvorí príbeh pred očami diváka. Popravisko sa môže ľahko stať miestom diváckeho záujmu a moderná doba ho ukrýva za mediálne masky. Aj poprava bola ľudovou udalosťou rovnako ako karneval a predsa ich nemožno zamieňať. Naša doba ich maskuje. Vtom vidí Šárik nebezpečenstvo a preto spája javisko ľudovej karnevalovej renesančnej zábavy so stredovekým popraviskom, aby zvýraznil kontrastnosť a ľahkú zameniteľnosť týchto priestorov. V jednom dominuje sila ľudovej ulice, ostrá satira, výmena spoločenských rolí. V karnevalovom ošiali sa život mení a odkrýva jeho radostná hravá podstata. Koľko podobností so súčasnosťou! Iba médium sa mení.

Za čarovnými príbehmi Dekameronu je veľa premien, rôznosť žánrov a bábkarských techník spájajúcich sa do plastického obrazu spoločnosti, v ktorej sa stále roly zamieňajú. Z veselého sa stáva vážne a vážne sa komentuje komediálne.

Karneval na popravisku malý

Slovo o Boccacciovi
Autor Dekameronu, ktorého tri novely tvoria os rozprávania príbehu, messer Giovanni Boccaccio (1313 – 1375) je majster pri kreslení ľudských charakterov, a typy, ktoré nám uvádza vo svojich sto novelách, sú nezabudnuteľné a večne živé. Dekameron je teda verný obraz, zrkadlo doby a autor tejto knihy, ktorú jedni považujú za frivolnú, iní za vrchol renesančného úsilia spisovateľa. Boccaccio pochopil ducha doby: reálny svet vtedy ovládala inteligencia s vášňou a aj jeden aj druhý element stojí nad morálkou či jej zákonmi, aké skoncipovala a kodifikovala cirkev. Boccaccio vidí spoločnosť- ako to neskôr zdôraznil Macchiavelli – takú, aká je, žije jej konkrétnym životom. Ich základným krédom je to, čo ovládlo vtedajší život: schopnosť pochopiť ľudské chyby, karikovať ich vtipom, ovládať vášeň, a nepotláčať ju. Postavy Boccacciových noviel sú schopné mnohých činov, ale sú schopné aj znášať následky svojich činov. Láska v jeho novelách je pozemská, niekedy až príliš pozemská, ľudská    a vie, že za hriech sa platí. Ak označíme Dekameron ako ľudskú komédiu, značí to toľko, že je to umelecké dielo, v ktorom vystupujú ľudia, ktorých stretával Boccaccio vo Florencii aj inde, ale akých možno stretnúť cez celé storočia aj dnes. To sú živé postavy jeho noviel.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.