Husľoví virtuózi Reiter duo – otec a syn

hudobna-jar-perex.jpgV utorok 8. júna 2010 o 19:00 hod. Vás pozývame do bábkovej sály Domu kultúry (vchod Espresso Dekáč) na posledný komorný koncert jubilejného 30. ročníka Hudobnej jari „Con spirito“  v Rimavskej Sobote. V zoskupení REITER DUO sa predstavia významné osobnosti slovenského interpre – tačného umenia – husľoví virtuózi Štefan Reiter st. a Reiter István ml. V podaní otca a syna odznejú skladby v úprave Reitera Istvána od  Eugena Suchoňa, W. A. Mozarta, Bartóka Bélu, Gajza Dusíka. Vstupné: 1,50€/0,80€  pre členov KPH. Koncert organizuje Mestské kultúrne stredisko a Kruh priateľov hudby s finančnou podporou MK SR.

reiter-st.bmpŠtefan Reiter st. je významným husľovým virtuózom, dirigentom, skladateľom a pedagógom, ktorého hlavným pôsobiskom bola Slovenská filharmónia, Cappella Istropolitana, Slovenské kvarteto, Franz Lehár Orchester – Wien, Pressburger Solisten, Slovakia Solisten. Činnosť Štefana Reitera je zaznamenaná na stovkách televíznych, rozhlasových a rôznych audio nosičoch.
Od roku 1997 popri pedagogickej činnosti na Konzervatóriu v Bratislave sa venuje sólovej hre a viedenskej hudbe (Strauss, Lehár, Kálmán atď.). So svojím orchestrom účinkuje doma i v zahraničí na rôznych firemných, štátnych podujatiach, od roku 1990 vystupuje so svojím synom ako husľové duo. Už tradične sa každoročne zúčastňuje na najprestížnejších viedenských plesoch aj plesoch na Slovensku. Od roku 1998 mnohokrát reprezentoval Rakúsko po celom svete ako “Stehgeiger”, pokračujúc tradíciu Johanna Straussa.

reiter-ml.bmpIstván Reiter mladší je mnohostranným husľovým virtuózom. Svoje skúsenosti uplatňuje v orchestroch symfonických, komorných, salónnych a iných ansámbloch (napr. v barokovom orchestri). Predovšetkým je skvelým sólistom, virtuózom rôznych žánrov, od klasiky cez salónnu hudbu (Strauss, Dusík, Lehár, Kálmán…a iní), až po modernú tanečnú muziku. V roku 2003 úspešne absolvoval VŠMU v Bratislave. Na jeho umelecký rast rozhodujúci vplyv mali: jeho otec Štefan Reiter, svetoznámy virtuóz Vilmos Szabadi, koncertný klavírny umelec János Králik (Lisztova Akadémia v Budapešti), pedagógovia Alexander Jablokov (VŠMU) a Jozef Bobko (Konzervatórium v Bratislave).
V roku 2006 na základe úspešného konkurzu bol prijatý na miesto zástupcu koncertného majstra Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Rok 2005, sa stal členom symfonického telesa recreation – Grosses Orchester Graz. V rokoch 2001 – 2004 sa zúčastnil na japonských koncertných zájazdoch s viedenskými orchestrami. Pravidelne spolupracuje s barokovým orchestrom Solamente naturali (koncertné zájazdy, cd nahrávky a pod.). V rokoch 2003-2004 spoluúčinkuje so Stuttgardským orchestrom “Camerata Europeana”. Od roku 1997 sa zúčastňuje ako hosť v rôznych orchestroch, napr.: Štátny komorný orchester Žilina, Franz Lehár Orchester Viedeň, Cappella Istropolitana, Musica Aeterna, Il Concerto Tivoli, Haydn Sinfonietta Wien. Najradšej vystupuje so svojim otcom ako husľové duo. Často hrá ako sólista komorných koncertov a je znalcom slávnej viedenskej salónnej hudby (Strauss, Lehár, Kálmán…). Je vyhľadávaným vedúcim “Stehgeiger” tradičného plesového orchestra.

duo11.jpg

Program:
1. Eugen Suchoň – id. Reiter István: Aká si mi krásna
2. W.A.Mozart: Duó Op.70
3. Bartók Béla – id. Reiter István:  Este a Székelyeknél
4. Bartók Béla – id. Reiter István: Hviezdy, hviezdy / Csillagok, csillagok
5. id.Reiter István: Obrazy z minulosti / Képek a múltból
6. Gejza Dusík – id. Reiter István: Dedinka v údolí
7. Gejza Dusík – id. Reiter István: Pieseň o rodnej zemi
8. Gejza Dusík – id. Reiter István: Tak nekonečne krásna
9. Bartók Béla – id. Reiter István: Rumunské tance / Román táncok

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.