Prihlás sa do 2. ročníka Kvízmajstra!

KM2 - ilustračnáMestské kultúrne stredisko a TV Rimava pre Vás pripravujú 2. ročník úspešnej zábavno-vedomostnej súťaže Kvízmajster! Si stredoškolák a zaujímaš sa o kultúru? Baví Ťa hudba, film, divadlo, či literatúra? Chceš sa zabaviť, niečo nové dozvedieť a vyhrať zaujímavé ceny? Tak presvedč svojich spolužiakov a prihláste sa do najlepšej interaktívnej kvízšou v regióne! Vyplňte prihlášku (WORD / PDF) a do 31. mája 2017 nám ju zašlite na adresu: Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota, Námestie Š.M. Daxnera 1723, 979 01 Rimavská Sobota alebo e-mailom na: kvizmajster@tvrimava.sk. Bližšie informácie nájdete v texte.

Čo je Kvízmajster?

Kvízmajster je zábavno-vedomostná súťaž pre stredné školy pôsobiace v okrese Rimavská Sobota (Rimavská Sobota, Hnúšťa, Tisovec). Súťaž sa tematicky zameriava na oblasť slovenskej, miestnej a regionálnej kultúry (hudba, film, divadlo, literatúra, výtvarné umenie,…). Jej primárnym cieľom je prispieť k zvyšovaniu kultúrnej gramotnosti stredoškolskej mládeže.

Ciele projektu

Prostredníctvom interaktívnych moderovaných kvízov projektovaných na plátno, doplnených o množstvo praktických zábavno-vedomostných úloh, chce Kvízmajster hravou formou priblížiť žiakom stredných škôl významné diela a osobnosti kultúrneho života na Slovensku a v regióne, zorientovať ich v kultúrnom dianí dneška i minulosti a motivovať ich k hlbšiemu záujmu o slovenskú, miestnu a regionálnu kultúru. Z dôvodu vyššej atraktivity pritom kombinuje prvky známych televíznych šou, akými sú Milionár, Duel, Čo ja viem, Dobre vedieť!, či Milujem Slovensko.

V neposlednom rade chce projekt posilniť regionálnu medziškolskú spoluprácu a súdržnosť triednych kolektívov. Kvízmajster totiž preverí nielen ich vedomosti a taktické zmýšľanie, ale aj schopnosť vzájomnej spolupráce. Jeho ambíciou je mladých aktivizovať, prebudiť v nich súťažného ducha, mnohému naučiť, ale aj zmysluplne zabaviť.

KM2 - POSTER na WEB
Priebeh súťaže

Kvalifikačné kolo

Možnosť kvalifikovať sa do hlavnej súťaže má každá stredná škola pôsobiaca v okrese Rimavská Sobota. Kvalifikačné kolo bude pozostávať zo série interaktívnych vedomostných úloh zameraných na oblasť kultúry, s osobitným zreteľom na kultúru regiónu. Trieda, ktorá sa do súťaže prihlási, bude úlohy vypracúvať skupinovo, čo má prispieť k upevňovaniu triedneho kolektívu a zvyšovaniu schopnosti spolupracovať. Do kvalifikácie sa môže prihlásiť aj viacero tried z tej istej školy! Kvalifikačné kolá budú prebiehať v priestoroch jednotlivých škôl v priebehu mesiaca jún 2017.

Hlavná súťaž

Hlavná súťaž bude pozostávať zo 4 štvrťfinálových, 2 semifinálových a 1 finálového kola. Do štvrťfinále sa kvalifikuje 8 tried, ktoré dosiahli v kvalifikačnom kole najlepší výsledok. Z 1 školy sa však môžu kvalifikovať najviac 2 triedne kolektívy!

Triedy, ktoré postúpia do hlavnej súťaže, zostavia 3-členné súťažné tímy. Z nich sa vytvorí vyraďovací pavúk. Podľa počtu získaných bodov v kvalifikačnom kole sa jednotlivé tímy rozdelia do dvojíc (1. bude súťažiť s 8., atď.). Štvrťfinálové kolá budú prebiehať v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v septembri 2017.

Víťazné tímy postúpia do semifinále, kde sa opäť rozdelia do dvojíc podľa počtu získaných bodov v predchádzajúcom kole. Víťazi semifinálových kôl sa stretnú vo veľkolepom finále. Víťazný tím získa okrem vecných cien aj poukaz v hodnote 300 eur! Semifinálové kolá a finále budú prebiehať v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v októbri a decembri 2017.

Registrácia

Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár, a to buď v jeho tlačenej alebo elektronickej forme (WORD / PDF). Formulár je možné podľa potreby ďalej rozmnožovať. Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať do 31. mája 2017 na adresu:

Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Námestie Š.M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota

alebo e-mailom na: kvizmajster@tvrimava.sk.

V prípade, že sa do súťaže prihlasuje viacero tried z tej istej školy, vypĺňa každá z nich registračný formulár samostatne!

Viac o projekte Kvízmajster nájdete na jeho Facebook stránke.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.