Štatúty

DFS Podkovička
FS Rimavan
FS ÚJ Gömör
MSZ Bona fide
MSZ Blaha Lujza
TORS
Prvý šachový turnaj

Mestská galéria Rimavská Sobota