Kontakt

Adresa:
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 00358649

Tel:
047 / 5621550

Predaj vstupeniek: 047 / 5621552

e-mail:
msksrs@rsnet.sk