Objednávky – 2011

Miroslav Novák – REZ
Vojtech Šimon
Spojená škola RS
Štefan Danko
FM – Servis hasiacich zariadení
RS NET s.r.o.
RIMINVEST s.r.o.
RENET – René Tokár
LAMATA s.r.o.
Finity – Ing.Jozef Szabó
Divadlo bez opony
Ivan Bóna BONA
Anna Balážová