Zmluvy – 2011

Ing. Marta Šebová, Agentúra JOMA
Zmluva o umel. výkone
Zmluva -Zhasnite lampióny
Zmluva – Partička
Tanečné divadlo Ifjú Szívek
Korúti Szinház
Hudobné centrum
Divadelné centrum
Svetlá nad rampami OZ
Matej Krivulka
KOOPERATIVA – poisťovňa a.s.
KOOPERATIVA – poisťovňa a.s.
Stredoslovenská energetika a.s.