Divertimento musicale 2017

perexRimavská Sobota je v týchto dňoch centrom klasickej hudby. V meste po dvoch rokoch znovu prebieha celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale 2017. Podujatie sa uskutoční 16. – 17. júna 2017 v Dome kultúry. Divertimento musicale patrí k najstarším súťažiam v oblasti inštrumentálnej hudby na Slovensku a tento rok sa uskutoční jej 28. ročník. Počas dvoch dní sa predstaví sedemnásť súťažných telies, ktoré postúpili do celoštátneho kola zo všetkých krajov Slovenska.

Súťažiaci predvedú poslucháčom širokú škálu interpretačného umenia v rôznych inštrumentálnych zoskupeniach. Poslucháči si budú môcť vypočuť sláčikové a komorné orchestre, akordeónové súbory, dychové súbory, komorné ansámble alebo aj saxofónové trio.

pozvánka_DM_2017 1 strana
Súťažiaci svoje interpretačné zručnosti predvedú na dvoch súťažných prehliadkach. Tá prvá, prehliadka komorných orchestrov, bude v piatok hneď po slávnostnom otvorení od 13.00 hod. a druhá prehliadka, prevažne malých komorných telies, bude v sobotu od 9.30 hod.

program
„Súťažiaci pripravili pre poslucháčov veľmi pestrý repertoár. Môžu sa tešiť na diela známych skladateľov vážnej hudby, ako napríklad Dvořák či Mozart, no na svoje si prídu aj milovníci filmovej či muzikálovej hudby. Súťažiaci sa zároveň môžu zúčastniť aj na troch inštrumentálnych workshopoch pod vedením renomovaným hudobníkov, v rámci ktorých budú spoločne nacvičovať skladby, ktoré potom predvedú na záverečnom vyhodnotení súťaže v sobotu o 18.30 hod.
Ani tento rok na súťaži nebude chýbať hosťovské teleso. Pozvanie na Divertimento musicale 2017 prijal ukrajinský Komorný orchester Strednej hudobnej školy S. Krušelnickej v Ľvove pod vedením Marty Hunevych. Orchester sa predstaví na slávnostnom koncerte
v Kostole sv. Jána Krstiteľa v piatok o 20.00 hod.

kostol hosť 2017 plagát
Hlavným cieľom podujatia je podchytiť talentovaných inštrumentalistov a podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti klasickej hudby. Podujatie zároveň umožňuje najlepším neprofesionálnym súborom na Slovensku koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo pomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň. Vyhlasovateľom a odborným garantom 28. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale 2017 je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizačným garantom a realizátorom celoštátneho kola je Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote. Podujatie je podporené z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.