Dobšinského rozprávkový Gemer 2017

DRG perexV dňoch 25. – 27. 10. bude v Dome kultúry prebiehať 23. ročník  podujatia Dobšinského   rozprávkový  Gemer 2017. Počas troch dní sme hlavne pre detského diváka pripravili divadelné predstavenie Bábkového košického divadla Ako išlo vajce na vandrovku, interaktívne divadlo Láska, dobro a zlo, tvorivé dielne z rôznych odvetví umenia: tanečnú, ľudovú i výtvarnú, vyhodnotenie literárnej súťaže, čítanie najobľúbenejších rozprávok P. Dobšinského v MŠ, či zaujímavé prednášky pre stredoškolskú mládež a večerné divadelné predstavenie Ženba, alebo výlomky z Gogoľa. Podujatie realizujeme s finančnou podporou z verejných zdrojov FPU.

DRG je tradičné podujatie venované zachovávaniu slovenskej ľudovej rozprávky vo všetkých podobách, ktorého cieľom je formovanie osobnosti a postojov detí a mladých ľudí, posilnenie príslušnosti k tradíciám, k regiónu, iniciovanie mladých začínajúcich autorov k tvorbe rozprávok a v neposlednom rade pripomenutie odkazu P. E. Dobšinského.
DRG 2017 malý
PROGRAM
Streda, 25. októbra 2017
9.30 hod.  / divadelná sála DK
Bábkové divadlo  Košice: Ako  išlo  vajce  na  vandrovku
Známa ľudová rozprávka na motívy P. Dobšinského. Vajce sa vyberie do sveta, lebo nechce poputovať do koláča a nechce sa upiecť. Ibaže vandrovať samo to nie je ono a preto zvábi na spoločnú cestu každého koho stretne. A tak sa na scéne objavia rôzne zvieracie figúrky : …..  viac už samotné predstavenie vhodné pre MŠ  a  I. st. ZŠ

14.00 hod. / estrádna sála DK
Tanečné  pódium  –   využitie modernej hudby a tanca pri tvorbe rozprávky
Tvorivá dielňa pre deti a dospelých / pohybové aktivity, tanec ako techniky uvoľňujúce tvorivosť, intuíciu pri práci s deťmi, ale i dospelými. Lektori: Pavel Imre, Lukáš Smolka

18.00 hod. / divadelná sála DK
DS Divosud: Ženba  alebo  výlomky z Gogoľa
Divadelné predstavenie rimavskosobotského ochotníckeho súboru

Štvrtok, 26. októbra 2017
10.00 hod.  / klubovňa č. 4 DK
Vyhodnotenie regionálnej autorskej literárnej súťaže v písaní rozprávok „Dobšinského rozprávkový Gemer“ v  spolupráci s GMOS

10.00 hod.  / klubovňa č. 10 DK
Maľujeme a tvoríme rozprávku
Kreatívna  výtvarná  dielňa – využívanie prírodných materiálov pre tvorbu rozprávkových postáv, maľovanie. Lektorka: Mgr. Nikoleta Gečeová

15.00 hod. / baletná sála DK
Folklór a rozprávka  –  Sirkovské  hry
Tanečné tvorivé dielne – vyžitie prvkov gemerského folklóru zo Sirka  pre detské tanečné hry. Lektorka:  Mgr. Gabriela Szabová

Piatok,  27. októbra  2017                 
9.00 hod. / veľká zasadačka DK
Tematická  výstavba  ľudovej  rozprávky
Prednáška a beseda  pre II. stup. ZŠ a  pre SŠ. Lektor: PhDr. Ľ. Šárik

9.30 hod. / MŠ Rimava, MŠ Rožňavská
Čítanie  najobľúbenejších  rozprávok P. Dobšinského  

10.00 hod. / divadelná sála DK
Láska, dobro a zlo – interaktívne  predstavenie (divadlo, hudba a tanec )
Cieľom je dospieť formou hry, hovoreného slova a súťaže k prehlbovaniu vedomostí v oblasti základných etických hodnôt ako je láska, dobro  a zlo. Vhodné pre I. stupeň ZŠ.

11.30 hod. / divadelná sála DK
Láska, dobro a zlo – interaktívne  predstavenie (divadlo, hudba a tanec )
Cieľom je dospieť formou hry, hovoreného slova a súťaže k prehlbovaniu vedomostí v oblasti základných etických hodnôt ako je láska, dobro  a zlo. Vhodné pre II. stupeň ZŠ.

13.00 hod. / estrádna sála DK
Celoživotné  vzdelávanie  dospelých a rozprávka
Prednáška – tradičné marionetové ľudové divadlo kočovných bábkarov. Lektor: PhDr. Ľ. Šárik

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.