Aranymetszés – Zlatý rez

zlatý rez_perexPozývame Vás na prehliadku výstavy Aranymetszés – Zlatý rez do Galérie Ganevia v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Na výstave sú diela účastníkov tohtoročného výtvarného sympózia v Ceredi, ktorí sú zároveň členmi klubu maliarov „Aranymetszés – Zlatý rez“ v Rimavskej Sobote. Kurátorom výstavy je Cene gál István, výstava potrvá do 11.10. 2018. Organizátorom výstavy je OZ Oxymoron a realizuje sa s  finančnou podporou FPKNM.

Výtvarné sympózium v Ceredi
V roku 1998 bolo usporiadané prvé výtvarné sympózium v Ceredi za účasti 16 záujemcov. Počas dvadsiatich rokov sa tábor rozrastal, dnes je už medzinárodný a veľmi obľúbený, čo dokazuje aj samotný fakt, že za roky existencie ho navštívilo vyše 200 výtvarníkov. V roku 2018 ich bolo 41 z piatich krajín.
Účastníci tábora tvoria predovšetkým olejomaľby, ale majú možnosť vyskúšať si aj rôzne iné techniky. Zvláštnosťou tábora je, že účastníci sú rôznorodí čo sa týka veku ale aj tvorivého potenciálu a pripravenosti.

zlatý rez_pozvánka malá
Tábor každoročne pripraví výstavu z prác svojich účastníkov, väčšinou v Budapešti, ale predstavil sa už aj v Hágu (Holandsko) a Komárne. Tvorcovia majú počas roka aj svoje samostatné výstavy.
Otvorením hraníc našli cestu do Cerede aj výtvarníci zo Slovenska. Dnes už tvoria malú skupinu v rámci tábora, a o ich zanietenosti svedčí, že pred dvomi rokmi vytvorili v Rimavskej Sobote klub maliarov „Aranymetszés – Zlatý rez“. Výstavu prác účastníkov tábora v Ceredi sprevádza vždy a všade veľký záujem.
Iniciátorom Výtvarného sympózia v Ceredi ako aj kurátorom našej výstavy je Cene gál István, člen Spolku maďarských maliarov, držiteľ ceny European Art Star, ktorá mu bola odovzdaná v Brusseli v roku 2015.

Ceredi Művészeti Alkotótábor
1998-ban került megrendezésre az első Ceredi Művészeti Alkotótábor 16 fő részvételével. Húsz év alatt nemzetközivé nőtte ki magát, s a népszerűségét mi sem igazolja jobban, hogy idén öt országból 41 résztvevője volt.
Az alkotás fő vonulata az olajfestészet, de ezen kívül tanulható és kipróbálható több más technika is.
A tábor jellegzetessége, hogy résztvevői mind szakmai felkészültségben, mint életkorban különbözőek. Fennállása óta több mint kétszázan vettek részt az alkotói folyamatban.
A tábor minden évben bemutatkozik egy kiállítással Budapesten, de voltak már kiállításai Hágában és Révkomáromban.
Az alkotók egyénileg szinte folyamatosan kiállítanak.
A határnyitással megnyílt az út a felvidéki képzőművészeknek is Cered felé, akik mára már a táboron belül szinte egy külön csoportot alkotnak.  Elhivatottságuknak köszönhetően két éve megalakult az „Aranymetszés Festő Klub” Rimaszombatban. A ceredi tábor anyaországi és a felvidéki alkotóinak munkáiból összeállított kiállításokat minden évben mindenütt nagy érdeklődés kíséri.
A Ceredi Művészeti Alkotótábor kezdeményezője és lektora Cene gál István, a Magyar Festők Társaságának tagja, az European Atr Star-díj tulajdonosa, mellyel 2015-ben Brüsszelben tüntették ki.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.