DS DIVOSUD: Kubovci – premiéra

perexOchotníci z DS DIVOSUD pri MsKS v Rimavskej Sobote naštudovali  divadelnú grotesku KUBOVCI podľa predlohy Jozefa Hollého „Kubo“ v úprave Ľuba Šárika. Srdečne Vás pozývajú na premiéru, ktorá sa uskutoční 14. 11.  2018 o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. Na javisku sa Vám predstavia: Naďa Garayová, Miroslav Kopec, Helena Chrenková, Terka Makši, Dušana Májošová, Roman Čarnoký a Eva Weiterschützová. Vstupné: dospelí 2€, mládež 1€, dôchodcovia zdarma. Predaj vstupeniek na mieste. Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
osoby a obsadenie
Slovo o autorovi a hre
Na rozhraní 19. a 20. storočia bolo už zjavné, ako môže slovenská dramatika získať na spoločenskej závažnosti aj umeleckej významnosti: iba prehĺbením svojho vzťahu k reálnemu životu národného spoločenstva a odkonvenčnením zobrazovacích dramatických foriem.
Do vývinového kontextu sa v priebehu prvého decénia 20. storočia začleňoval Jozef Hollý (1879 – 1912), pozoruhodný dramatický talent, oboznámený  s ochotníckym i profesionálnym divadlom, dosiaľ živý a životaschopný aj na súčasnom javisku. Zaujal hneď prvotinou. Dozaista by si bol vydobyl významnejšie miesto  v dejinách slovenskej dramatiky, keby neprišla predčasná smrť. V krátkom čase napísal päť rozličných celovečerných hier. Prvá je morálna parabola, druhá ľudová veselohra, tretia sociálna činohra, štvrtá tragédia, piata spoločenská satira. Pričom vždy spracovával súvekú slovenskú tematiku, ako vyvierala z reálneho života a spoločenského vývinu. Nečerpal príbehy, motívy, postavy z tradičnej zásobárne osvedčených dramaticko-divadelných vzorov, schém a konvencií. Ak siahol po téme, ktorú spracovali už iní, vždy vedel nájsť pre ňu vlastný postoj, svoj osobitný interpretačný uhol.
Trojdejstvový Kubo /1904/, iskrivá ľudová veselohra, vracia sa k bežnej tematike našej domácej tvorby, k ženeniu a vydávaniu na slovenskej dedine,  kde sa obyčajne krížili majetkové záujmy so skutočnými ľudskými citmi. Hollý aj tu vedel priniesť vlastný komediálny aspekt. Kuba možno porovnávať skôr s dávnejším Bodického Zimozelom než s časovo bližším Tajovského Ženským zákonom. I v jeho hre celý dej je posunutý do ihravej, úsmevnej, žartovnej polohy: nesmeroval ku komediálnej konfrontácii a kolízii protichodných ženských typov, okolo ktorých rotuje akcia u Tajovského. Hollého osobitný aspekt badať v inom. Ostatní dramatici sa zameriavali na spôsoby manipulovania so ženením alebo vydávaním., pointa smerovala proti praktikám „starých“, kolidujúcich so záujmom „mladých“, a k u potlačeniu sociálnych rozdielov medzi partnermi ako rozhodujúcich činiteľov. Hollý sa obrátil proti objektu tohto manipulovania. Zosmiešnil používané praktiky tým, že ukáže, aký je pri týchto manipuláciách vedľajší objekt. Môže byť celkom bezvýznamný, bezcenný, podradný, dôležité sú jedine majetkové transakcie, ktoré sa pomocou neho uskutočňujú. Typ ľudsky degradovaného objektu vytvoril v osobe prihlúpleho, obmedzeného, groteskného Kuba, komickej figúrky svojimi fyzickými aj psychickými vlastnosťami. V prístupe a vymodelovaní tohto komického typu  je priama moliérovská črta Hollého veseloherného umenia. Diváci si isto pamätajú brilantný výkon Jozefa Krónera v televíznej adaptácii Kuba naša inscenácia skôr karikuje tých, ktorí vytvárajú obraz o živote na scéne, ale nevedia sa dohodnúť, pre ktorú alternatívu sa rozhodnúť. Svet globálnej informovanosti likvidujúci súkromný život tu sa odráža aj v práci ochotníckeho súboru hrajúceho Kuba. A nám ide práve o tento aspekt súčasnosti, ktorý nie je komediálny témou, ale spôsobom ako sa s ňou svojvoľne a naivne narába. Objektom v inscenácii Kubovci sú samotní tvorcovia javiskovej predstavy. Tu naráža na seba globálne vedomie a infantilná naivnosť. To je náš pohľad na Hollého tému veselohry Kubo.

Divadelný ochotnícky súbor dospelých DIVOSUD
Vznikol v roku 1986 a jeho prvou inscenáciou bola hra Ľudovíta Filana Ja, Adam, volám Zem v réžii Dana Brezinu. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia po súčasnosť sa programovo orientuje na slovenskú klasickú dramatickú spisbu a odkazy klasikov divadelnej scény z celého sveta.
Súbor vedie, dramaturgicky a režijne predlohy upravuje Ľubo Šárik. Scénografka a kostymérka  je Eva Weiterschützová. V súčasnosti má kolektív súboru osem stálych členov. V aktuálnej ponuke sú inscenácie J. Barč – Ivan:  Matka a Ženba, alebo výlomky z Gogoľa.
Medzi najúspešnejšie inscenácie patrila hra Kauza Ťapákovci, podľa B. S. Timravy v úprave Ľubomíra Šárika, s ktorou súbor získal v roku 1992 hlavnú cenu zlatú plaketu na Palárikovej Rakovej. Inscenáciu mal súbor v repertoári takmer dvanásť rokov.
Úspešné boli inscenácie hry Júliusa Barč-Ivana Dvaja, hry I. Stodolu Náš pán minister a J. G. Tajovského Jej prvý román, hra podľa poviedky Martina Kukučína Neprebudený (problém iného), Janka Jesenského v úprave Michala Babiaka Pani Rafiková a tí druhí.
Okrem slovenskej klasiky súbor inscenoval aj autorov svetovej dramatiky A. P. Čechova Pytačky a Jubileum, Turgenevovu Noc v hostinci „U veľkého diviaka“, N. V. Gogoľ – F. Ilenčík Nos,  J. Jesenského Pani Rafiková a tí druhí, ale aj súčasných slovenských autorov D. Dušeka, M. Šulíka a F. Liptáka Zabíjačka, Marta Hlušíková Výklad, a iné.
Na celoštátnych súťažiach súbor získal mnoho najvyšších ocenení a pravidelne sa zúčastňoval Scénickej žatvy v Martine. Vo svojich radoch má veľa individuálne ocenených členov za hereckú prácu: Pavel Belán, Marian Lacko, Lýdia Balcárová, Nadežda Garajová, Roman Čarnoký a ďalší. Súbor získal ocenenia za réžiu, dramaturgiu i scénografiu.  S inscenáciou Ženba alebo výlomky z Gogoľa sa súbor v roku 2017 zúčastnil na 2. ročníka festivalu Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Na festivale hier s dedinskou tematikou  v Trebišove obsadil súbor tretie miesto s inscenáciou Matka. V roku 2018 na festivale A. Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom, cenu za ženský herecký výkon Matky v insenáci  J. Barč-Ivan: Príbeh Matky získala Naďa Garayová. Na 44. ročníku celoštátnej divadelnej prehliadky Belopotockého Mikuláš v Liptovskom Mikuláši sa súbor umiestnil v bronzovom pásme.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.