Vyhlásenie: Divertimento musicale 2019

perexMestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote, organizátor celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale 2015 a 2017 (ďalej DM) oznamuje riaditeľovi FPU, riaditeľovi NOC, prípravnému výboru DM 2019, organizátorom krajských kôl DM 2019 a všetkým súťažiacim hudobným telesám, že sa vzdáva úlohy organizátora 29. ročníka DM 2019.

Odôvodnenie
K tomuto stanovisku sme dospeli po zverejnení rozhodnutia komisie a riaditeľa Fondu na podporu umenia o dotáciách v Programe 4.5.1 (výzva č.3/2019).
Celoštátna súťaž, ktorá je realizovaná v dvojročných intervaloch za účasti cca 250 súťažiacich mladých a dospelých talentovaných inštrumentalistov, interpretov vážnej hudby z celého Slovenska dostala finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných FPU na rok 2019 osem tisíc eur. Je to 50 % celkového rozpočtu podujatia (67% podpory z roku 2017), ktorá vykryje cestovné/prepravné náklady súťažiacich hudobných telies a ich ubytovanie na jednu noc.

 

IMG_8056

S tak prestížnou súťažou sú však spojené aj ďalšie oprávnené náklady: honorár porotcom a lektorom workshopov, koncert hosťa na slávnostnom otvorení, poplatky na SOZA, vyhotovenie zvukových nahrávok a videozáznamov zo súťažných koncertov, propagácia (plagát, pozvánky, bulletiny), fotodokumentácia podujatia, strava (vid. rozpočet žiadosti č. 19-451-01488). Sú to nutné minimálne náklady spojené so zabezpečením štandardnej úrovne  a dôstojného priebehu  celoštátnej súťažnej prehliadky.

IMG_7778
Najlepší neprofesionálni hráči komornej vážnej hudby Slovenska si zaslúžia úctu a uznanie, a tak aj vhodné podmienky a kvalitné odborné sprievodné programy na svojich dvojročných celoštátnych stretnutiach. Z pridelených finančných prostriedkov Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote pri najväčšej snahe a najlepšej vôli toto zabezpečiť nevie.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.