Trio AD LIBITUM / 40. Hudobná jeseň

perexNa druhom koncerte jubilejného 40. ročníka Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote, v utorok,  13. 10. o 18.00 hod. vystúpi v divadelnej sále DK trio AD LIBITUM v zostave András Tallián (husle), Peter Kazán (klarinet) a Eszter Beáta Gincsai (klavír). V programe popri skladbách velikánov klasickej hudby A. Dvořáka a D. Šostakoviča odznejú menej známe skladby pre husle, klarinet a klavír od P. M. Duboisa, P. Schickelea a N. Serbana. Vypočujeme si aj ukážky z tvorby súčasných hudobných skladateľov žijúcich na Slovensku (Ľ. Bernáth, P. Zagar) a v Maďarsku (Béla Kovács). Vstupenky si môžete zakúpiť  na mieste. Vstupné: 3 € / pre členov KPH 2 €. Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
hj2 20 PLAGÁT malý
V inštumentálnom súbore Ad Libitum účinkujú umelci zo Slovenska ako i z  Maďarska, napospol absolventi Univerzity Ferenca Liszta v Budapešti, a v súčasnosti už profesionálni hudobníci, členovia budapeštianskych hudobných telies a inštitúcií, ktorých spojil hlboký záujem o komornú hudbu. Ich ambíciou je využiť hráčsky a umelecký potenciál jednotlivých členov v skladbách variabilného obsadenia od dua až po kvinteto. Základom súboru bolo dychové kvinteto, ktoré vzniklo pri dychovom oddelení univerzity v roku 2003. Po skončení ich štúdií sa súbor pretransformovali na obsadenie: soprán, husle, klarinet, violončelo a klavír. Často účinkujú i v podobe kvarteta či tria niekedy i v rámci jedného koncertného programu. To umožňuje zostaviť kreatívny repertoár, ktorý je inšpirujúci pre muzikantov a pestrý pre poslucháčov. Interpretačným ťažiskom súboru je hudba  majstrov klasicizmu a romantizmu doplnená o diela baroka a široký výber z tvorby  20. storočia s osobitným zreteľom na tvorbu súčasných maďarských, slovenských a českých skladateľov. Zo slovenskej resp. českej skladateľskej tvorby  najčastejšie siahajú po skladbách Milana Nováka, Ľuboša Bernátha resp. Antonína Tučapského. Pri príležitosti ich životného jubilea všetkým trom už realizovali autorský koncert.

program
Komorný súbor Ad Libitum okrem pravidelných domácich vystúpení reprezentuje svoju vyspelú úroveň aj v zahraničí.  Viackrát koncertovali v Rakúsku,  v Slovinsku,  v Českej republike a  na Slovensku v rámci jarných a jesenných hudobných festivalov ako i koncertov „Hudba v galériách“. Vlani  účinkovali v rámci hudobnej jari – leta v mestách a obciach: Veľké Kapušany, Trenčín, Žiharec, Veľké Úľany, Galanta, Nové Zámky, Levice ako i v  Bratislave v Primaciálnom paláci. Tohtoročnú koncertnú sezónu zahájili novoročným koncertom v Trnave. Mladí umelci ako členovia svojich materských súborov precestovali takmer celý svet.
Ďalšie koncerty

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.