750. výročie prvej písomnej zmienky o meste Rimavská Sobota

750_2Počas roka 2021 si pripomíname 750. výročie prvej písomnej zmienky o meste Rimavská Sobota. Podľa A. Botoša upresňujúce označenie Rimavská Sobota – Rymoa Zumbota je prvýkrát doložené listinou z roku 1271, v ktorej kaločský arcibiskup oslobodzuje obyvateľov Rimavskej Bane od poplatkov, ktoré zvyknú platiť úradníkom v R. Sobote.

Prídavne meno rymoa – rimavský svedčí už o vtedajšom nadregionálnom význame sídliska, ktoré sa tým odlišovalo od ostatných trhových lokalít typu Sobota, Sobotište (Sokolovský 2005, 55). Rimavská Sobota je tu deklarovaná aj ako sídlo úradníkov.

Mestské kultúrne stredisko pamiatke tejto významnej udalosti venuje všetky letné programy. Ich vizuál bude ozdobený logom vo farbách mesta. My na slávu nášho mesta urobíme toto. A čo urobíte vy?

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.