Dielňa dramatickej výchovy

lektorky Dielne dramatickej výchovyDielňa dramatickej výchovy pracuje pri MsKS od roku 2005 pod vedením Kataríny Zsélyiovej, absolventky Vysokej školy divadelného a filmového umenia v Budapešti (odbor: dramatická výchova).

Práca prebieha v dvoch sekciách: tvorivé dielne pre deti a netradičná vyučovacia hodina pre mládežTvorivé dielne pre deti
– Na základe krátkeho divadelného predstavenia (úvodného príbehu) pomocou dramatických hier a metód dramatickej výchovy rozoberajú deti (škôlkari a žiaci 1.stupňa ZŠ) pod vedením lektoriek (Kataríny Zsélyiovej a Evy Szekeres) situácie z každodenného života: učia sa riešiť konflikty, rozoznať dobro od zla, spoznať ozajstné hodnoty života a popri tom si rozvíjajú svoju predstavivosť, pohybovú a jazykovú kultúru. Úvodné príbehy sú rozprávky (o priateľstve, starobe, smútku, opustenosti, o potrebe udržiavania poriadku a pod.), spracované väčšinou formou bábkového predstavenia.

deti-ddv.jpg

dielna-dramatickej-v.jpg

Netradičná vyučovacia hodina pre mládež – žiačky Gymnázia Mihálya Tompu reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote pod vedením lektorky formou malých divadelných vstupov pripravia netradičné vyučovacie hodiny (Témy: Literárna tvorba Jánosa Pilinszkého, Ženské postavy W. Shakespearea, detské básničky z pier maďarských básnikov). Scénky sú spojené s výkladmi, vysvetleniami, príbehmi. Ciele dramatickej dielne: vplývať na rebríček hodnôt mladých, rozvíjať ich jazykovú a pohybovú kultúry, obohatiť ich o umelecký zážitok, vychovať z nich návštevníkov divadla a kultúrnych podujatí.

Suttogók

Suttogók

Suttogók

Činnosť Dielne dramatickej výchovy podporuje Ministerstvo kultúry SR a Nemzeti Kulturális Alap.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.