Dychová hudba Sobotienka – história a súčasnosť

DH SobotienkaDychová hudba SOBOTIENKA pri MsKS v Rimavskej Sobote v roku 2008 si pripomenie 50 rokov svojej činnosti. Tento 23- členný kolektív pracuje pod vedením dirigenta Tibora Lévayho. Činnosť tohto telesa poznajú nielen obyvatelia nášho mesta a okolia, ale tiež aj susedné štáty Česko a Maďarsko.

História:
V Rimavskej Sobote bola dychová hudba založená medzi dvoma svetovými vojnami. V tom čase ju viedli pán Zoltán Pecsők z Vyšnej Pokoradze a Július Kardos, rodák z Budapešti. Po II. svetovej vojne bol v meste založený hasičský zbor a pri ňom začala pracovať Mestská hasičská hudba v Rimavskej Sobote. V 50-tych rokoch bola dychová hudba preradená pod správu Mestského domu osvety a spoludirigentstvo s Júliusom Kardosom prevzal František Pepřica, rodák z Moravy, ktorý slúžil v tunajších kasárňach ako vojak z povolania. Po smrti šéfdirigenta Júliusa Kardosa v roku 1975 prevzal dirigovanie dychovej hudby Tibor Lévay, učiteľ hudobnej výchovy na Základnej škole na ulici Šrobárovej. V roku 1980 dostáva dychová hudba názov SOBOTIENKA. Od roku 1985 zriaďovateľom dychovej hudby SOBOTIENKA je Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote.

Súčasnosť:
V súčasnosti eviduje dychová hudba 17 stálych členov. Výrazne sa obohatil jej repertoár o koncertné skladby, tanečné i promenádne. Dirigent Tibor Lévay pre potreby dychovej hudby upravuje rozsiahlejšie skladby a sám aj komponuje. Umenie dychovej hudby Sobotienka poznajú na mnohých miestach Slovenska i v zahraničí. Počuli ju poslucháči v Kolíne, Ózde, Kováčovej, Bánréve, Gömörszőlősi, Slavošovciach, Dobšinej, Tisovci, v Hnúšti, kúpeľní hostia v Číži a samozrejme občania nášho mesta. Účinkuje pri rôznych spoločenských príležitostiach aj v menšom komornom obsadení. Tóny jej nástrojov pravidelne počuť pri oslavách Dňa mesta, rôznych kultúrno – spoločenských udalostiach, na Gemerskom jarmoku, na Vianočných koncertoch, na festivaloch dychovej hudby a pod.

Sobotienka

Členovia dychovej hudby Sobotienka

MuDr. Beracko Daniel, Ing. Bíró Tibor, Ciprus Ladislav, Farkas Ladislav, Gál Alexander, Habodász Norbert, Horváth Gejza, Jéney Peter, Kovács Zoltán st., Kovács Zoltán ml. , Laczko Gejza, Lévay Tibor st., Lévay Tibor ml., Lévay Tibor nml., Machajdík Pavol, JUDr. Piliarik Pavel, Reicher Peter, Segedy Ján, Ing. Suchánek František, Simko Attila, Švoňava Miroslav, Varga Zoltán, Vikor Róbert, Ing.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.