Koncert Bona fide

Koncert BF perexPozývame Vás v piatok 10. 10. o 18.00 hod. do divadelnej sály DK na koncert speváckeho zboru Bona fide pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby. Na  koncerte zaznejú diela, ktoré si vypočuli poslucháči  v Chráme st. Madeleine v Paríži, kde účinkoval zbor Bona fide v júli tohto roku. Spoluúčinkuje detský spevácky zbor Nádej zo ZUŠ, diriguje Jana Dobrocká. Vstupné: 3€ / 1€ dôchodcovia a deti do 15 rokov.


Na koncerte odznejú diela A. Dvořáka, G. F. Händla, G. Younga, ale aj diela slovenských skladateľov E. Suchoňa, J. Hatríka a aj nášho rimavskosobotského skladateľa T. Lévayho. Koncert organizuje OZ Oxymoron a MsKS v spolupráci so ZUŠ a Maticou slovenskou s finančnou podporou BBSK.

Medzinárodný deň hudby pripadá na 1. októbra, bol vyhlásený v roku 1974 a je podporovaný organizáciou UNESCO a Medzinárodnou hudobnou radou (IMC). Cieľom je propagovať a lepšie poznať hudobné umenie, podporovať mier a priateľstvo medzi národmi a vzájomné uznať estetické hodnoty.

Bona fide plagát

Miešaný spevácky zbor Bona fide vznikol ako ženský spevokol v roku 1971. Pracuje pod vedením dirigentky PaedDr. Janky Dobrockej. Neustále napreduje, skvalitňuje jednotlivé hlasové zložky, príležitostne rozširuje repertoár a snaží sa  prezentovať na verejnosti. Pôvodne ženský kolektív prijal od roku 2002 medzi seba i mužov, čím sa zaradil medzi miešané spevácke zbory. Spevokol začal používať názov Bona fide, v preklade Dobrý úmysel a rozšíril repertoár o náboženské, ľudové a jazzové skladby i úpravy skladieb z muzikálov a operiet. Pribudli náročné skladby, posilnili sa jednotlivé hlasy a vzrástol počet členov na súčasných 37.  Súčasný repertoár pozostáva zo skladieb rôznych žánrov, od renesancie až po muzikál, gospely a moderné piesne. Spolupracuje s Detským speváckym zborom Slniečko a detským zborom Nádej pri ZUŠ, čím vychováva mladú generáciu a získava ju pre činnosť a záujem o zborový spev i v dospelosti. Za 42 rokov svojej činnosti má Bona fide má za sebou vydanie dvoch CD nosičov Viva la musica (2005), Životom kráčaj šťastne (2009)  a nespočetné množstvo vystúpení doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Srbsko – Vojvodina, Taliansko, Francúzsko).
V roku 2013 získali strieborné pásmo na Krajskej prehliadke speváckych zborov Chrámová pieseň v Modrom Kameni. Postúpili na prehliadku Gorazdov Zvolen. Miešaný spevácky zbor Bona fide z Rimavskej Soboty  prezentoval v júli tohto roku Rimavskú Sobotu, celý banskobystrický kraj a slovenskú kultúru vo Francúzsku. Pozvanie dostal  od Spolku rodákov a priateľov z Čiech a Slovenska, ktorý sídli v Paríži a združuje tu žijúcich Slovákov. Účinkoval v Paríži a v meste Meudone, (blízko Paríža), kde pôsobil Slovák M. R. Štefánik.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.