Rimavská Sobota spievaj

Rimavská Sobota spievaj perexNa festivale detských a dospelých speváckych zborov, ktorý sa uskutoční v stredu, 22. apríla 2015 o 17.00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry, sa bude prezentovať 10 speváckych zborov pôsobiacich v Rimavskej Sobote: detské spevácke zbory Nádej, Slniečko, MUŠKA, Csiribiri, spevácke zbory Bona fide, Blaha Lujza, evanjelický a katolícky spevokol, Mystic choir a SZ Dúha. Ako hosť vystúpi SZ Con moto a DSZ Hviezdičky z Tisovca. Vstupné: 1€ študenti a dôchodcovia / 2€ dospelí.

Účinkuje: DSZ Nádej pri ZUŠ Rimavská Sobota, DSZ Slniečko pri MŠ Rybárska, Mestský predškolský spevácky zbor MUŠKA, Maďarský detský zbor  Csiribiri pri ZŠ M. Tompu, Miešaný spevácky zbor Bona fide, Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza, Ekumenický spojený spevokol Evanjelickej cirkvi a. v. a Bratskej jednoty baptistov, Katolícky spevokol Zoltána Meszlényiho, Mystic choir pri ZUŠ Rimavská Sobota a SZ Dúha pri Klube záujmovej činnosti seniorov. Ako hosť vystúpi SZ Con moto – Spievajúci dirigenti Slovenska a DSZ Hviezdičky zo ZUŠ Tisovec.
„Zámerom nášho projektu je oživiť a posilniť zborové spievanie v Rimavskej Sobote, posunúť ho na vyššiu úroveň a pritiahnuť mladé spevácke talenty do už existujúcich miestnych speváckych zborov ako aj založiť nové zbory pri materských, základných či stredných školách“ povedala PaedDr. Jana Dobrocká, dirigentka speváckeho zboru Bona fide, ktorý festival organizuje.
V rámci festivalu Rimavská Sobota spievaj sa budú na verejnosti po prvý krát prezentovať dva novovzniknuté kolektívy. Pri ZUŠ od minulého roku funguje 16 členný zbor Mystic choir zameraný na nové trendy, spev s choreografiami, populárnejší štýl a hudbu 21.storočia.  V roku 2014 vznikol tiež Mestský predškolský spevácky zbor MUŠka, ktorý tvorí 30 detí z hudobných krúžkov viacerých materských škôl.
Súčasťou projektu je aj interaktívny výchovný koncert pre deti z materských škôl a pre žiakov I. stupňa základných škôl (20. 4. o 10.00 hod.), počas ktorého im predstavíme hudobné nástroje,  naučíme sa pieseň Orchester, ktorú na záver spoločne zaspievame. „Zborový spev je jedinečný prostriedok pre vnímanie, zodpovednosť, pre toleranciu, kolektívne precítenie hudby a odovzdanie svojho prejavu verejnosti. Je najprijateľnejšou a najjednoduchšou cestou pre harmonický rozvoj osobnosti našich detí a rozvoj ich poznania spevu a hudby.“ uzavrela Jana Doborocká.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.